Anæstesiologi; lægevidenskabeligt speciale med fire hovedfunktioner: anæstesi, intensiv terapi, genoplivning og præhospitalsbehandling (dvs. behandling af patienter med akut sygdom inden indlæggelse på sygehus) samt smertebehandling.
Anæstesiologi er først og fremmest et sygehusspeciale, men der findes speciallæger med praksis uden for sygehusvæsenet. De tager sig især af patienter med smerteproblemer, og de giver anæstesi til operationer hos fx øre- og øjenlæger og plastikkirurger.

Læs mere

There is no substitute -whatsoever, for hard work and experience.

— Imran Parvaiz
 • Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring

  Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring

  Med Birgitte Brandstrup som ny medforfatter, har bogen fået tilført en kirurgisk synsvinkel. Omfanget er forkortet ved at en række specielle emner er taget ud, og selve teksten er gjort mindre kompakt og suppleret med flere cases samtidig med at ny viden er kommet med. Bogen supplerer den grundige kliniske undersøgelse med teoretisk viden om væskers og elektrolytters farmakologi, fysiologi og metabolisme.

  Læs mere
 • Smerte – fænomen og forståelse

  Smerte – fænomen og forståelse

  Fænomenet smerte repræsenterer et af de mest fundamentale problemer og er en af de store fagetiske udfordringer i den kliniske praksis. Moderne smerteterapi er interdisciplinær og bygger på den bedste viden og erfaring fra et bredt fagmiljø.

  Læs mere
 • Smerter, 3. udgave, FADL

  Smerter, 3. udgave, FADL

  Smerte er en normal fysiologisk sanseoplevelse, som er afgørende for livets opretholdelse. Mens den akutte smerte er livsnødvendig, repræsenterer kroniske smerter et kolossalt sundhedsmæssigt problem. Smerte er således det symptom, som oftest får patienter til at søge læge.

  Læs mere
 • Smith and Aitkenhead’s Textbook of Anaesthesia

  Smith and Aitkenhead’s Textbook of Anaesthesia

  Smith and Aitkenhead’s Textbook of Anaesthesia has become the book of choice for the trainee anaesthetist and is essential reading for candidates for the Fellowship of the Royal College of Anaesthetists and similar examinations. It is also a highly trusted, practical guide for all anaesthetists and other health care professionals involved in the perioperative period.

  Læs mere
 • The Clinical Anaesthesia Viva Book

  The Clinical Anaesthesia Viva Book

  Preparing for the anesthesia oral board exam brings a shudder to anesthesiologists. In addition to the amount of information one must master, there is the added challenge of learning how to take the exam and understanding what will be expected of you. The Clinical Anaesthesia Viva Book is an excellent tool for anyone preparing for the oral boards.

  Læs mere