En læge er en person, der har bestået afsluttende eksamen i medicin (cand.med.) ved et godkendt lægevidenskabeligt fakultet på et universitet, og som har aflagt lægeløftet. Langt de fleste danske læger er organiseret i Lægeforeningen.

Du skal rådgive patienten om behandlingen og give oplysninger om brug og dosering af medicin, risici m.v. De fleste lægevidenskabelige kandidater arbejder som hospitalslæger eller praktiserende læger.

Læs mere

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Best Doctor

  Best Doctor

  Our proprietary medical diagnosis service provides patients with access to the best medical minds in the world, no matter where they are. We are removing the burden of uncertainty from patients’ shoulders and creating a personal, compassionate and comprehensive way to ensure that people get the best possible medical advice.

  Læs mere
 • Bjerre, J: De 7 lægeroller

  Bjerre, J: De 7 lægeroller

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Den hippokratiske ed

  Den hippokratiske ed

  Den hippokratiske ed er den første kendte nedskrivning af etiske og kollegiale regler for læger og lægegerning. Eden kaldes også asklepiade-eden. Den indgår i den samling af oldgræske medicinske skrifter, som går under navnet Corpus Hippocraticum, og har ligesom denne navn efter lægen Hippokrates fra Kos (ca. 460 - 370 f.v.t.).

  Læs mere
 • Doctor.com

  Doctor.com

  Doctor.com powers the first vertical network that connects patients and healthcare providers across the web. Every month, millions of patients use our tools to find, evaluate, and engage with the providers best suited to address their specific needs and preferences.

  Læs mere
 • Kjer, D: De 7 lægeroller

  Kjer, D: De 7 lægeroller

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Lægeforeningen

  Lægeforeningen

  Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark Lægeforeningen varetager lægers interesser ved at søge indflydelse på politiske holdninger og beslutningsprocesser, der har betydning for sygdom og sundhed og lægers arbejde. Vi arbejder for at fremme kollegialitet og høj faglighed blandt læger. Vi bidrager aktivt til at styrke lægers mulighed for at uddanne sig.

  Læs mere
 • Lægehåndbogen

  Lægehåndbogen

  Lægehåndbogen er et elektronisk opslagsværk, som ejes af Danske Regioner og de 5 regioner. Lægehåndbogen er en del af den fælles offentlige sundhedsportal – www.sundhed.dk. Lægehåndbogen indeholder ca. 3.000 sygdomsartikler og over 2.000 illustrationer i form af medicinske tegninger, røntgenbilleder, animationer og fotos.

  Læs mere
 • Læger uden Grænser

  Læger uden Grænser

  Læger uden Grænser (MSF) er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Vores primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

  Læs mere
 • Lægeuddannelsen i Danmark

  Lægeuddannelsen i Danmark

  Lægeuddannelsen i Danmark er en statslig uddannelse i human lægevidenskab, der giver ret til at virke som læge. En person, der er i gang med en sådan uddannelse, kaldes lægestuderende eller medicinstuderende (stud.med.), og en person, der har fuldført uddannelsen, erhverver sig derved graden cand.med.

  Læs mere
 • Lægevejen

  Lægevejen

  På Lægevejen.dk har du adgang til følgende funktioner; 1) Tidsbestilling: Du kan bestille tid hos din læge/speciallæge til personlig konsultation. 2) E-mailkonsultation: Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din læge/ speciallæge, og modtage svar. Receptfornyelse. 3) Du kan anmode din læge/speciallæge om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin.

  Læs mere
 • World Medical Association

  World Medical Association

  The World Medical Association (WMA) is an international organization representing physicians. It was founded on 17 September 1947, when physicians from 27 different countries met at the First General Assembly of the WMA in Paris. The organization was created to ensure the independence of physicians, and to work for the highest possible standards of ethical behaviour and care by physicians, at all times.

  Læs mere
 • Yngre Læger

  Yngre Læger

  Yngre Lægers formål er at varetage de yngre lægers faglige og økonomiske interesser, herunder at yde økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af konflikt. Yngre Læger har 11.690 medlemmer - heraf 7.141 kvinder og 4.549 mænd. Gennemsnitsalderen blandt de aktive yngre læger er 38,5 år. De fleste medlemmer er i gang med deres speciallægeuddannelse og ca. hver fjerde er færdiguddannede speciallæger.

  Læs mere