The purpose of the course is to train the students’ ability to synthesize the knowledge they have obtained in the other clinical and clinical-theoretical disciplines in the course of the study. This centers around acute patient situations inside / outside the hospital.

The teaching is therefore based on short casualties, slides and video recordings. The choice of subjects will include: Acute chest pain, syncope, cramps, the acute febrile patient, acute social problems, acute endocrinology, the acute sick child and other subjects.

Read more

Overhal dine konkurrenter indenom.

— Bilal Mirza
 • Akut sygepleje (Dansk)

  Akut sygepleje (Dansk)

  Akut sygepleje beskriver klinisk sygepleje til patienter med akutte somatiske sygdomme. I bogen er sygeplejefaglig observation, analyse og intervention i fokus. Der er en grundig introduktion til ABCDE-systematikken, og bogen præsenterer metoder og en fagligt argumenteret sygeplejepraksis relateret til akut sygdom. Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, der arbejder med akut og kompleks sygepleje. (Dansk)

  Read more
 • Akut, kritisk og kompleks sygepleje (Dansk)

  Akut, kritisk og kompleks sygepleje (Dansk)

  Bogen bidrager med en samfundsmæssig og humanvidenskabelig vinkel på arbejdet med akutte patienter, og målet med bogen er ar perspektivere og nuancere sygeplejen i forhold til det naturvidenskabelige fokus. (Dansk)

  Read more
 • Akutte kirurgiske tilstande (Dansk)

  Akutte kirurgiske tilstande (Dansk)

  “Akutte kirurgiske tilstande – 3. udgave” er en praktisk hjælp til spørgsmål, der trænger sig på, når du står med den akutte kirurgiske patient: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbilleder skal der tages, og hvordan fortolkes de? Hvordan forholder jeg mig til traumer, stort blodtab eller sepsis? Bogen hjælper dig med vurdering og behandling af de hyppigste tilstande, der ses i den akutte kirurgiske modtagelse. (Dansk)

  Read more
 • Akutte medicinske tilstande (Dansk)

  Akutte medicinske tilstande (Dansk)

  Denne klassiker i kittellommen foreligger nu i en helt ny og gennemrevideret 12. udgave. Samtlige kapitler er blevet opdateret med nyeste data, bl.a. er nye guidelines inden for kardiologien og psykiatrien kommet med. Bogen fremstår denne gang i et helt nyt og læsevenligt format. Den er nem at slå op i, når man hurtigt skal diagnosticere og behandle livstruende sygdomme. Og så står den skarpt sammen med de andre bøger i kittelbogsserien. (Dansk)

  Read more
 • Dansk Ortopædisk Traumeselskab (Dansk)

  Dansk Ortopædisk Traumeselskab (Dansk)

  DOT er et selskab under DOS (Dansk Ortopædkirurgisk Selskab) for læger med interesse og/eller arbejdsområde inden for traumatologien. (Dansk)

  Read more
 • Dansk Paramedicinsk Selskab (Dansk)

  Dansk Paramedicinsk Selskab (Dansk)

  I 1999 blev der af Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udvikle en ny ambulanceuddannelse, der skulle tilsikre en bedre og mere struktureret præhospital behandling for at optimere behandlingen af syge og tilskadekomne i Danmark. Da arbejdsgruppen var færdig, var resultatet anbefalinger om gennemgribende ændringer. Disse blev udgivet i en ny betænkning samme år. (Dansk)

  Read more
 • Dansk Råd for Genoplivning (Dansk)

  Dansk Råd for Genoplivning (Dansk)

  Bliver du ramt af et pludseligt uventet hjertestop i Danmark, har du 10 procents chance for at overleve. Chancen for at overleve hænger sammen med, om du som borger gør noget, dvs. ringer 1-1-2 og starter hjertelungeredning. Stadig flere er med til at redde liv og faktisk er det nu ca. halvdelen, der gør noget, Denne positive udvikling ser Dansk Råd for Genoplivning (DRG) gerne brede sig til hele landet. (Dansk)

  Read more
 • Den akutte patient, Munksgaard (Dansk)

  Den akutte patient, Munksgaard (Dansk)

  Read more
 • ERC guidelines: Anaphylaxis

  ERC guidelines: Anaphylaxis

  Anaphylaxis is a serious allergic reaction that is rapid in onset and may cause death. It typically causes more than one of the following: an itchy rash, throat or tongue swelling, shortness of breath, vomiting, lightheadedness, and low blood pressure. These symptoms typically come on over minutes to hours.

  Read more
 • ERC guidelines: Avanceret genoplivning af børn (Dansk)

  ERC guidelines: Avanceret genoplivning af børn (Dansk)

  Avanceret genoplivning ydes af fagfolk. Avanceret genoplivning begynder allerede, når ambulance og lægebilen kommer frem på stedet og fortsætter på hospitalet Ved hjertestop på hospital foretager man typisk avanceret genoplivning med det samme, for eksempel ved at anvende en maske til at støtte vejrtrækningen, lægge et rør ned i luftvejene og bruge apparater der kan hjælpe med at give hjertemassage. (Dansk)

  Read more
 • ERC guidelines: Avanceret genoplivning af voksne (Dansk)

  ERC guidelines: Avanceret genoplivning af voksne (Dansk)

  Avanceret genoplivning ydes af fagfolk. Avanceret genoplivning begynder allerede, når ambulance og lægebilen kommer frem på stedet og fortsætter på hospitalet Ved hjertestop på hospital foretager man typisk avanceret genoplivning med det samme, for eksempel ved at anvende en maske til at støtte vejrtrækningen, lægge et rør ned i luftvejene og bruge apparater der kan hjælpe med at give hjertemassage. (Dansk)

  Read more
 • beredskabsinfo.dk (Dansk)

  beredskabsinfo.dk (Dansk)

  BeredskabsInfo blev stiftet i 1996 som en netavis om det danske beredskab. De første år hed vi RedningsInfo, men i 1998 skiftede vi navn til BeredskabsInfo. I 1996 var Internettet ikke særligt udbredt i Danmark, og samlet fandtes der kun 5-10 små hjemmesider med relation til beredskabet. Det viste sig imidlertid meget hurtigt, at der var stor interesse for en netavis om beredskabet: Allerede den første måned havde hjemmesiden 300 besøgende. (Dansk)

  Read more