The purpose of the course is to train the students’ ability to synthesize the knowledge they have obtained in the other clinical and clinical-theoretical disciplines in the course of the study. This centers around acute patient situations inside / outside the hospital.

The teaching is therefore based on short casualties, slides and video recordings. The choice of subjects will include: Acute chest pain, syncope, cramps, the acute febrile patient, acute social problems, acute endocrinology, the acute sick child and other subjects.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • 1200 Questions to Help You Pass the Emergency Medicine

  1200 Questions to Help You Pass the Emergency Medicine

  Fully revised and updated based on valuable reader feedback, Aldeen and Rosenbaum's 1200 Questions to Help You Pass the Emergency Medicine Boards, Third Edition gives you the tools you need to pass the ABEM board exam on the first try. Questions are slightly more difficult than the average exam question, in order to challenge and add to your knowledge and fully prepare you for questions you’re likely to see.

  Read more
 • A Guide to Reading and Understanding the EKG

  A Guide to Reading and Understanding the EKG

  This guide will help you learn to interpret 12-lead EKG patterns. This is not a comprehensive guide to EKG interpretation, and for further reading, the Dubin textbook is the introductory book of choice. This text was developed for use by NYU School of Medicine students, but may be used by any medical teaching institution, without charge, as long as the document is not modified.

  Read more
 • ERC guidelines: Avalanche Accident

  ERC guidelines: Avalanche Accident

  Hypothermia is reduced body temperature that happens when a body dissipates more heat than it absorbs. In humans, it is defined as a body core temperature below 35.0 °C (95.0 °F).[2] Symptoms depend on the temperature. In mild hypothermia there is shivering and mental confusion. In moderate hypothermia shivering stops and confusion increases. In severe hypothermia, there may be paradoxical undressing.

  Read more
 • ERC guidelines: Basal genoplivning (Dansk)

  ERC guidelines: Basal genoplivning (Dansk)

  Hvert år dør flere end 3.500 af hjertestop uden for hospital i Danmark. Mange af dødsfaldene kan forhindres, hvis de tilstedeværende straks begynder hjertelungeredning (HLR). HLR består af to ting: Hjertemassage (der kan få gang i kredsløbet) og kunstigt åndedræt (der får ilt ned i lungerne). Brystkassen på den voksne skal trykkes mindst fem centimeter ned. (Dansk)

  Read more
 • ERC guidelines: In-hospital Resuscitation

  ERC guidelines: In-hospital Resuscitation

  These guidelines are aimed primarily at healthcare professionals who are first to respond to an in-hospital cardiac arrest and may also be applicable to healthcare professionals working in other clinical settings.

  Read more
 • ERC guidelines: Newborn Life Support

  ERC guidelines: Newborn Life Support

  The NLS course has been developed to provide clear practical instruction in the resuscitation of babies at and immediately after birth. It is designed for all health workers, regardless of their discipline or status, who may be called upon to resuscitate a newborn baby.

  Read more
 • Førstehjælp for sundhedsprofessionelle (Dansk)

  Førstehjælp for sundhedsprofessionelle (Dansk)

  “Førstehjælp for sundhedsprofessionelle” indeholder kapitler om: vurdering af bevidstløse ved hjælp af ABCDE-principperne, respirationsproblemer, shock – vurdering og behandling, den forstuvede ankel, basal bandageringsteknik, generelt om frakturer, brud på rygsøjlen, brandsår, forgiftninger, det psykiske traume, akut pædiatri, jura, triage. (Dansk)

  Read more
 • Giftlinjen (Dansk)

  Giftlinjen (Dansk)

  Giftlinjen er en landsækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. Sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. Når du ringer, vil vi gerne have dit navn, cpr-nummer og telefonnummer, så vi kan ringe tilbage til dig, hvis det bliver aktuelt. Men hvis det er vigtig for dig, kan du godt være anonym. (Dansk)

  Read more
 • Hjertestarter (Dansk)

  Hjertestarter (Dansk)

  På hjertestarter.dk kan du registrere din hjertestarter og se, hvor den nærmeste er placeret. Samtidig kan du hente viden om brugen af hjertestartere og hjertelungeredning. Hjertestarter.dk drives af TrygFonden, som ønsker at gøre viden om hjertelungeredning tilgængelig for danskerne og udvikle en aktiv genoplivningskultur, der betyder at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. (Dansk)

  Read more
 • Håndbog i blodprøver, Munksgaard (Dansk)

  Håndbog i blodprøver, Munksgaard (Dansk)

  Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx opgaver, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone. E-nøglen giver adgang til i-bogen i 48 måneder fra aktiveringsdatoen. Håndbog i blodprøver er en opslagsbog, der der beskriver de mest almindelige blodprøver. (Dansk)

  Read more
 • Sygepleje til den akut syge patient (Dansk)

  Sygepleje til den akut syge patient (Dansk)

  Sygepleje til akut syge mennesker er et stort og komplekst område, hvor patientsituationen bl.a. indebærer medicinske og teknologiske undersøgelser og behandlinger. Situationen er ofte præget af tidspres, handletvang og tværfagligt samarbejde. Beskrivelserne af observation og andre sygeplejefaglige interventioner i "Sygepleje til den akut syge patient" tager udgangspunkt i ABCDE-princippet. (Dansk)

  Read more
 • Traumatologi, Munksgaard (Dansk)

  Traumatologi, Munksgaard (Dansk)

  Traumatologien er blevet væsentligt oprustet i Danmark i de senere år. Der er oprettet egentlige traumecentre, og netværket omkring disse er blevet udvidet (lægeambulancetjeneste, special-uddannede reddere mm.). Samtidig er der opstået et behov for en egentlig lærebog i traumatologi, som hermed imødekommes. Med bogen følger en dvd med videooptagelser, der bl.a. viser forskellige procedurer og undersøgelser. (Dansk)

  Read more