The purpose of the course is to train the students’ ability to synthesize the knowledge they have obtained in the other clinical and clinical-theoretical disciplines in the course of the study. This centers around acute patient situations inside / outside the hospital.

The teaching is therefore based on short casualties, slides and video recordings. The choice of subjects will include: Acute chest pain, syncope, cramps, the acute febrile patient, acute social problems, acute endocrinology, the acute sick child and other subjects.

Read more

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS)

  Advanced Trauma Life Support (ATLS)

  I 1976 blev en amerikansk ortopædkirurg udsat for en ulykke, hvor han med sin familie styrtede ned i et mindre privatfly. Oplevelsen af utilstrækkelighed og mangel på systematik i behandlingen af hans familie på et lille sygehus i Nebraska, medførte at han sammen med kolleger startede kurser i traumatologi. Hurtigt blev denne undervisning adopteret af American College of Surgeons, der tilrettelagde ATLS.

  Read more
 • Ambulix

  Ambulix

  AMBULIX® har siden opstarten, hvor navnet og logoet med fyrtårnet som udsender det livreddende lys blev registreret, opbygget et renommé som udbyder af patientbefordring på et højt fagligt niveau.

  Read more
 • An Introduction to Clinical Emergency Medicine

  An Introduction to Clinical Emergency Medicine

  Building on the strengths of its award-winning predecessor, this new edition of An Introduction to Clinical Emergency Medicine is a must-have resource for individuals training and practising in this challenging specialty. Guided by the patient's chief complaint, this text presents a concise, methodical approach to patient evaluation, management and problem solving in the Emergency Department.

  Read more
 • Anlæggelse af perifer intravenøs kanyle

  Anlæggelse af perifer intravenøs kanyle

  Anlæggelse af perifer intravenøs kanyle.

  Read more
 • Bashir, A: Akut patient

  Bashir, A: Akut patient

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • CURRENT Diagnosis And Treatment Critical Care

  CURRENT Diagnosis And Treatment Critical Care

  CURRENT Diagnosis & Treatment: Critical Care delivers authoritative and clinically focused guidance in a concise, find-it-now format. Following the trusted LANGE approach, it includes a review of the etiology, relevant pathophysiology, and clinical symptoms as a prelude to diagnosis and treatment. Coverage includes everything from renal failure and surgical infections to coronary heart disease.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, CNS

  Carranza, C: Infektion, CNS

  Forelæsning i Infektionsmedicin –5 – Infektioner i CNS.

  Read more
 • Center for Biosikring og -Beredskab

  Center for Biosikring og -Beredskab

  Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed).

  Read more
 • Common Simple Emergencies

  Common Simple Emergencies

  Common Simple Emergencies.

  Read more
 • Critical Care – an online journal

  Critical Care – an online journal

  Critical Care is a high quality, peer-reviewed, international clinical medical journal. Critical Care aims to improve the care of critically ill patients by acquiring, discussing, distributing, and promoting evidence-based information relevant to intensivists. The journal publishes commentaries, reviews, and research in all areas of intensive care and emergency medicine.

  Read more
 • Critical Care Medicine at a Glance

  Critical Care Medicine at a Glance

  Critical Care Medicine at a Glance is an accessible introduction and revision text for junior clinicians. Fully revised and updated to reflect changes to the content and assessment methods used by medical schools and postgraduate training programmes, this at a Glance provides a user-friendly overview of critical care medicine to encapsulate all that the student needs to know.

  Read more
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

  Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

  Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

  Read more