The purpose of the course is to train the students’ ability to synthesize the knowledge they have obtained in the other clinical and clinical-theoretical disciplines in the course of the study. This centers around acute patient situations inside / outside the hospital.

The teaching is therefore based on short casualties, slides and video recordings. The choice of subjects will include: Acute chest pain, syncope, cramps, the acute febrile patient, acute social problems, acute endocrinology, the acute sick child and other subjects.

Read more

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Højby, N: Mikrobiologi – Sepsis

  Højby, N: Mikrobiologi – Sepsis

  Forelæsninger v/Professor, Overlæge dr. med. Niels Højby, Rigshospitalet.

  Read more
 • LookSeeDo: Akut patient

  LookSeeDo: Akut patient

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • Manan, S: Lægefaglig Sprogtolkning

  Manan, S: Lægefaglig Sprogtolkning

  Undervisning i lægefaglig sprogtolkning.

  Read more
 • Manan, S: Paramediciner, Forgiftninger

  Manan, S: Paramediciner, Forgiftninger

  Undervisningsmateriale brugt ved paramedicineruddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg. Paramedicineruddannelsen er en avanceret uddannelse for ambulancebehandlere.

  Read more
 • Moos, S: Kliniske færdigheder

  Moos, S: Kliniske færdigheder

  Nærværende kursushæfte markerer en ny start på faget Kliniske Færdigheder (KF). Selvom MEDIS-uddannelsen er ny har KF undergået adskillige forandringer, nogle gode – og andre det modsatte. Totalt er der forhåbenligt tale om, at KF nu fagligt set finder sin identitet til forhåbentlig glæde for studenter, undervisere og hårdt prøvede administratorer.

  Read more
 • Neurologi: Glasgow Coma Skala

  Neurologi: Glasgow Coma Skala

  Retningslinier udarbejdet af Dansk Neurotraumeudvalg på baggrund af forslag fra Skandinavisk Neurotraumekomite.

  Read more
 • Neurologiske undersøgelse I

  Neurologiske undersøgelse I

  Neurologiske undersøgelse af Overlæge Vagn Eskesen, Neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet.

  Read more
 • Neurologiske undersøgelse II

  Neurologiske undersøgelse II

  ”Neurologisk Undersøgelse” redigeret af Allan Bybeck Nielsen.

  Read more
 • Neurotrauma

  Neurotrauma

  Combining new, evidence-based literature with the hands-on experience of leading specialists, this book provides the practical approach clinicians need, especially when dealing with an emergency situation. Each chapter examines a question frequently encountered during neurotrauma care, offering clear and succinct answers to core topics.

  Read more
 • Neurotrauma: Managing Patients with Head Injury

  Neurotrauma: Managing Patients with Head Injury

  Managing Patients with Head Injuries is a comprehensive, holistic, evidence-based approach to the primary, secondary and tertiary care of a person with neurotrauma. Using a patient-centred needs approach to enhance the quality of care of head injured patients, this multidisciplinary book enables the reader to apply the knowledge, skills and attitudes learned to the practice of neurotrauma in all settings.

  Read more
 • Priess-Sørensen, L.: Skadestueinstruks

  Priess-Sørensen, L.: Skadestueinstruks

  Instruksen er udarbejdet af Læge Lotte Priess-Sørensen, Ortopædkirurgisk Klinik, Aalborg, og er redigeret af de specialeansvarlige overlæge ved Ortopædkirurgien.

  Read more
 • medicin.dk

  medicin.dk

  Opslagsværket, der henvender sig til fagfolk inden for sundhedssektoren. Kvaliteten i medicin.dk sikres gennem et samarbejde mellem redaktionen og mere end 130 læger, tandlæger og farmaceuter, der er tilknyttet kataloget som forfattere og referenter. medicin.dk opdateres hver 14. dag og revideres desuden løbende, i takt med at der indhentes ny viden om lægemidler.

  Read more