Fagets formål er at træne de studerendes evne til syntese af den viden, de har indhentet i de øvrige kliniske og klinisk-teoretiske discipliner i studiets forløb. Dette centreres omkring akutte patientsituationer i/uden for hospitalet.

Undervisningen tager derfor udgangspunkt i korte kasuistikker, lysbilleder og videooptagelser. Emnevalget vil blandt andet omfatte: Akutte brystsmerter, synkope, kramper, den akut febrile patient, akutte socialmedicinske problemer, akut endokrinologi, det akut syge barn samt andre emner.

Read more

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Branden.dk

  Branden.dk

  Velkommen til Branden.dk!
  Formålet med dette website er at samle information om emnerne brandforebyggelse, brandsikring, brandbekæmpelse og førstehjælp. Desuden kan vi byde på links til andre websites om disse emner.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, CNS

  Carranza, C: Infektion, CNS

  Forelæsning i Infektionsmedicin –5 – Infektioner i CNS.

  Read more
 • Center for Biosikring og -Beredskab

  Center for Biosikring og -Beredskab

  Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed).

  Read more
 • Common Simple Emergencies

  Common Simple Emergencies

  Common Simple Emergencies.

  Read more
 • Critical Care – an online journal

  Critical Care – an online journal

  Critical Care is a high quality, peer-reviewed, international clinical medical journal. Critical Care aims to improve the care of critically ill patients by acquiring, discussing, distributing, and promoting evidence-based information relevant to intensivists. The journal publishes commentaries, reviews, and research in all areas of intensive care and emergency medicine.

  Read more
 • Critical Care Medicine at a Glance, 3rd Edition

  Critical Care Medicine at a Glance, 3rd Edition

  Critical Care Medicine at a Glance is an accessible introduction and revision text for medical students. Fully revised and updated to reflect changes to the content and assessment methods used by medical schools, this at a Glance provides a user-friendly overview of critical care medicine to encapsulate all that the student needs to know.

  Read more
 • Current Critical Care Diagnosis and Treatment

  Current Critical Care Diagnosis and Treatment

  Written to provide the most important information for day-to-day practice, CURRENT Critical Care Diagnosis & Treatment fills the persistent need for a comprehensive, affordable text addressing all the issues doctors face when treating critically ill patients. This new edition, which includes more evidence-based medicine than previous editions.

  Read more
 • Dansk Katastrofemedicinsk Selskab

  Dansk Katastrofemedicinsk Selskab

  Selskabets formål er at fremme og koordinere viden og forskning indenfor katastrofemedicin i Danmark og at formidle viden på internationalt plan. Selskabets internationale betegnelse er "The Danish Society for Emergency and Disaster Medicine". Hermed er det understreget, at "emergency medicine" (akutmedicin) er en del af selskabets virksomhed.

  Read more