Chemistry is the science of the internal structure of the substances and related properties as well as the substance changes that may be the result of altered external conditions, such as contact with other substances or altered pressure and temperature.

The subject is about the part of the chemistry that is relevant to biological systems, thus forming a scientific foundation for many other subjects such as cell biology, biochemistry, biophysics, physiology, pharmacology and clinical biochemistry.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Fysik- og kemileksikon

  Fysik- og kemileksikon

  Henvender sig til folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne, tekniske uddannelser.

  Read more
 • FysikKemifaget.dk

  FysikKemifaget.dk

  I det daglige tænker man nok mest på kemi som noget farligt eller giftigt. Men selv vand er kemi. Og det er jo ikke farligt, medmindre man ligefrem drukner i det. Ordet "kemikalier" er ikke noget fast afgrænset begreb i hverdagssproget. Mange opfatter det som noget kunstigt fremstillet, eller noget man sprøjter ud på en mark for at slå skadedyr ihjel.

  Read more
 • Håndbog for laboratoriefolk

  Håndbog for laboratoriefolk

  Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer? Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden? Hvordan tester man standardafvigelser? Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk. Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium.

  Read more
 • Hansen, D: Biomedicin A

  Hansen, D: Biomedicin A

  Nærværende svar til målbeskrivelserne i molekylær biomedicin A.

  Read more
 • Kemi

  Kemi

  kemi, videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.

  Read more
 • Kemi 112 – Førstehjælp til formler

  Kemi 112 – Førstehjælp til formler

  Hvis du går i gymnasiet, på STX, HTX eller HF og vil have et sikkert overblik over, hvad du burde vide, nemt og enkelt, så er det her, du skal lede. Med hundredvis af nummererede opslag, masser af farvefigurer og et stort stikordsregister er formelsamlingen hurtig at gå til, og du skal være dygtig for ikke at finde det, du leder efter. Stikordsregistret henviser til de nummererede opslag.

  Read more
 • Kemisk binding og spektroskopi

  Kemisk binding og spektroskopi

  Kemisk binding og spektroskopi er skrevet til de kurser i kvantekemi, spektroskopi og kemisk binding, der findes på de kemirelaterede universitetsuddannelser på bachelorniveau. Med udgangspunkt i kvantemekanik og gruppeteori behandler bogen kemiske forbindelsers grundlæggende kemiske og spektroskopiske egenskaber.

  Read more
 • Kemisk ordbog – inkl. netadgang

  Kemisk ordbog – inkl. netadgang

  Alfabetisk fortegnelse over godt 13.500 kemiske stofnavne, stofnavneforkortelser og stofklassebetegnelser (heriblandt en lang række ældre kemiske navne), godt 1000 fællesnavne for lægemiddelstoffer (herunder alle for tiden indregistrerede lægemidler i Danmark) og knap 900 fællesnavne for pesticider - alle med oversættelse til nutidige systematiske kemiske navne, hvoraf strukturen kan afledes.

  Read more