Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Read more

The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct.

— Samuel J. Meltzer
 • Carranza, C: Infektion, Febril Pt.

  Carranza, C: Infektion, Febril Pt.

  Forelæsning i Infektionsmedicin –1 - Udredning af den febrile patient.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, Pneumoni

  Carranza, C: Infektion, Pneumoni

  Forelæsning i Infektionsmedicin –3 – Pneumoni og Mycobakterioser.

  Read more
 • Carranza, C: Uterus

  Carranza, C: Uterus

  Forelæsning i Patologisk Anatomi.

  Read more
 • Core Psychiatry, 3rd Edition

  Core Psychiatry, 3rd Edition

  A new edition of a highly successful, award winning textbook for trainee psychiatrists, covering in one volume all the subjects required for the new MRCPsych and similar exams. Written in a highly engaging manner, it will also prove invaluable to qualified psychiatrists who need to keep up-to-date with the latest developments, as well as clinical psychologists, general practitioners, psychiatric nurses.

  Read more
 • Cure4you

  Cure4you

  Med Cure4you får du din helt egen helbredsjournal, hvor du kan samle alle dine data. Noter, blodprøver, medicin, vaccinationer. Alle dine målinger som blodtryk, blodsukker, vægt, BMI og mere. Altsammen kan du samle i din personlige Cure4you helbredsjournal.

  Read more
 • Dagens medicin

  Dagens medicin

  Dagens Medicin er en uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren for sundhedssektoren. Hverken annoncører, politiske partier, fagforbund eller andre interesseorganisationer har medbestemmelse, hvad angår avisens indhold. Dagens Medicins mål er – gennem debatskabende kvalitetsjournalistik – at arbejde for en løbende forbedring af den danske sundhedssektor.

  Read more
 • Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen. Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk og informatører.

  Read more
 • Dansk Hovedpine Selskab

  Dansk Hovedpine Selskab

  Selskabet er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme og støtte hovedpineforskning samt at fremme viden om hovedpine blandt danske læger og andre ansatte i det danske sundhedsvæsen og i den almindelige befolkning. Dansk Hovedpine Selskab er medlem af International Headache Society.

  Read more