Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Read more

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Dermatologi: Infektioner i Huden

  Dermatologi: Infektioner i Huden

  Dette er de noter, jeg fik udleveret af underviseren, da jeg havde undervisning på Bispebjerg Hospital.

  Read more
 • DSAM klinisk vejledning: Blødningsforstyrrelser

  DSAM klinisk vejledning: Blødningsforstyrrelser

  Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis.

  Read more
 • DSAM klinisk vejledning: Luftvejsinfektioner

  DSAM klinisk vejledning: Luftvejsinfektioner

  Vejledningen beskriver diagnostik og behandling af de mest almindelige luftvejsinfektioner: faryngotonsillitis, otitis media, rhinosinuitis, akut bronchitis, pneumoni og exacerbation af KOL. Information og anbefalinger er baseret på bedste evidens eller gruppens anbefaling, og de anbefalede doser er tilstræbt at være de samme, som anvendes på promedicin.dk.

  Read more
 • Ebrahim, M: Tolkning af EKG

  Ebrahim, M: Tolkning af EKG

  Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg at mange studerende ikke havde en systematisk tilgang til EKG-analyse og eftersom undervisningen i EKG på 8 semester var sparsom valgte jeg efter anbefaling af nogle studerende som jeg underviste at udarbejde et eksamensfokuseret kompendie til tolkning af EKG.

  Read more
 • Epilepsy

  Epilepsy

  Epilepsi er en sygdom, der skyldes ændringer i hjernesubstansen, begynder ofte i barndommen. Det viser sig at hos over 50% af de ramte, skyldes det at hjernesubstansen er beskadiget et eller flere steder i hjernen. Det kan skyldes ardannelse efter fødsel eller medfødte misdannelser, men også sygdomme som hjernebetændelse, blodpropper eller tumors.

  Read more
 • Examination Paediatrics, 4th Edition

  Examination Paediatrics, 4th Edition

  Examination Paediatrics, 4th Edition is written for candidates preparing for the Fellowship Examination of the Royal Australasian College of Physicians (FRACP). This includes both Australian and New Zealand candidates as well as candidates taking the Australian examination in other countries.

  Read more
 • Family Practice

  Family Practice

  FamilyPractice.com, the web site of and for Family Practice, is the most comprehensive online resou rce devoted to the growing specialty of family practice. FamilyPractice.com offers family physicians multimedia tools for sharpening diagnostic skills, access to the American Board of Family Practice's authoritative reference and resource materials, and CME provided by the American Academy of Family Physicians (AAFP).

  Read more
 • Fertilitet og sundhed

  Fertilitet og sundhed

  Danmark er det europæiske land, hvor der foretages flest fertilitetsbehandlinger i forhold til befolkningens størrelse. I 2010 var knap 10 % af fødselsårgangen i Danmark således undfanget ved fertilitetsbehandling, og både fra videnskabelig og politisk side har der de seneste år været stigende opmærksomhed på fertilitet som et væsentligt felt inden for folkesundheden.

  Read more