Anæstesiologi; lægevidenskabeligt speciale med fire hovedfunktioner: anæstesi, intensiv terapi, genoplivning og præhospitalsbehandling (dvs. behandling af patienter med akut sygdom inden indlæggelse på sygehus) samt smertebehandling.
Anæstesiologi er først og fremmest et sygehusspeciale, men der findes speciallæger med praksis uden for sygehusvæsenet. De tager sig især af patienter med smerteproblemer, og de giver anæstesi til operationer hos fx øre- og øjenlæger og plastikkirurger.

Read more

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Basics of Anesthesia, 5th Edition

  Basics of Anesthesia, 5th Edition

  Widely acknowledged as the foremost introductory text, this latest edition provides the most authoritative and complete overview of anesthesia theory and practice and continues to serve as an excellent primer on the scope and practice of anesthesiology. Superbly edited by two of the foremost experts in the field, the new edition is presented in full color and includes updated information on new areas.

  Read more
 • Basics of Anesthesia, 6th Edition

  Basics of Anesthesia, 6th Edition

  With the most authoritative and complete overview of anesthesia theory and practice, the latest edition of Basic Anesthesia, edited by noted anesthesiologist Ronald D. Miller, MD and Manuel C. Pardo, Jr., MD, continues to serve as an excellent primer on the scope and practice of anesthesiology.

  Read more
 • Børneanæstesi, FADL

  Børneanæstesi, FADL

  “Børneanæstesi” giver et bredt overblik over og dybt indblik i børneanæstesien. Den er skrevet af et stort udsnit af danske anæstesiologer med specifik viden inden for området. Typografisk og illustrationsmæssigt er bogen på forkant med speciallavede tegninger og fotografier.

  Read more
 • Critical Care Medicine at a Glance, 3rd Edition

  Critical Care Medicine at a Glance, 3rd Edition

  Critical Care Medicine at a Glance is an accessible introduction and revision text for medical students. Fully revised and updated to reflect changes to the content and assessment methods used by medical schools, this at a Glance provides a user-friendly overview of critical care medicine to encapsulate all that the student needs to know.

  Read more
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

  Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

  Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) er et af de største videnskabelige selskaber i Danmark. Selskabets formål er, at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

  Read more
 • Enhed for Præhospital Akutmedicin

  Enhed for Præhospital Akutmedicin

  Akutlægebiltjenesten varetages via samarbejdsaftaler mellem regionens akuthospitaler og AKUT. Der er 5 akutlægebiler, som er tilknyttet Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Herlev Hospital. Hver akutlægebil ledes af en funktionsansvarlig overlæge, som refererer til Enhedschefen for Præhospital Akutmedicin.

  Read more
 • Foreningen af Kroniske Smertepatienter

  Foreningen af Kroniske Smertepatienter

  Smerter er ikke i sig selv synlige, og det kan derfor for omverden være svært at acceptere dine smerter og begrænsninger som virkelige. Man mødes af mistro, føler et konstant behov for at retfærdiggøre sig, oplever ensomhed og fremmedgørelse. Du har måske også oplevet at miste en stor del af dit sociale netværk, fordi du ikke længere kan som flertallet.

  Read more
 • Intensiv medicin, FADL

  Intensiv medicin, FADL

  Den bygger på den succesfulde svenske lærebog, som er blevet opdateret og bearbejdet til danske forhold af danske eksperter med specifik viden inden for området. Bogens målgruppe er primært læger og sygeplejersker, der har deres daglige arbejde på intensivafdelingen, men alle, som behandler eller plejer kritisk syge patienter, vil kunne bruge bogen til opslag og fordybelse.

  Read more