Anæstesiologi; lægevidenskabeligt speciale med fire hovedfunktioner: anæstesi, intensiv terapi, genoplivning og præhospitalsbehandling (dvs. behandling af patienter med akut sygdom inden indlæggelse på sygehus) samt smertebehandling.
Anæstesiologi er først og fremmest et sygehusspeciale, men der findes speciallæger med praksis uden for sygehusvæsenet. De tager sig især af patienter med smerteproblemer, og de giver anæstesi til operationer hos fx øre- og øjenlæger og plastikkirurger.

Read more

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • Intensiv sygepleje

  Intensiv sygepleje

  Anden udgave af "Intensiv sygepleje – Viden og praksis" er revideret og opdateret. Der er foretaget ændringer og præciseringer i de fleste af bogens kapitler, og især kapitel 3 om respiration og respirationsinsufficiens er revideret betydeligt. Der er kommet nye figurer og tabeller til, og der er et helt nyt afsnit om respiratorbehandling skrevet af overlæge, dr.med. Tom Hartvig Jensen.

  Read more
 • Irwin & Rippe’s Manual of Intensive Care Medicine

  Irwin & Rippe’s Manual of Intensive Care Medicine

  Known for its reader-friendly outline format and compact portable size, this handy manual builds upon its tradition of excellence in its Sixth Edition. Available both in print and electronic formats, the Sixth Edition parallels the text, Irwin & Rippe’s Intensive Care Medicine, Seventh Edition, and features fully updated and revised content with a focus on patient safety.

  Read more
 • Lecture Notes: Clinical Anaesthesia

  Lecture Notes: Clinical Anaesthesia

  Perfect for medical students, junior doctors, anaesthetic nurses and allied health professionals, Lecture Notes Clinical Anaesthesia provides a thorough introduction to the modern principles and practices of clinical anaesthesia. Full-colour diagrams, photographs and key fact boxes support easy understanding of the theory of anaesthetics allowing confident transfer of information into clinical practice.

  Read more
 • Peripheral Regional Anesthesia

  Peripheral Regional Anesthesia

  The use of peripheral anesthesia and regional nerve blocks is rapidly increasing as physicians and patients gain firsthand experience of the benefits these techniques offer. Practitioners have an ever-increasing choice of options, as the range of techniques expands and becomes more sophisticated.

  Read more
 • Praktisk klinisk smertebehandling

  Praktisk klinisk smertebehandling

  Praktisk klinisk smertebehandling er en håndbog, som anviser en operationel tilgang til diagnostik og behandling af forskellige kroniske smertetilstande. 5. udgave er opdateret svarende til udviklingen på det kliniske smerteområde, og forfatterne har, med væsentlige ændringer i opbygning og indhold, tilstræbt at gøre bogen endnu mere klinisk orienteret.

  Read more
 • Praktisk væske- og elektrolytbehandling

  Praktisk væske- og elektrolytbehandling

  Denne bog lægger derfor vægt på enkle og vigtige principper frem for teoretiske overvejelser, der ofte blokerer for handling. Problemstillingerne anskues fra såvel en anæstesiologisk som en nefrologisk synsvinkel, hvilket forfatterne finder fordelagtigt bl.a. på baggrund af deres erfaring som undervisere af både medicinstuderende og unge læger på Lægeforeningens efteruddannelseskurser.

  Read more
 • Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists

  Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists

  This fifth edition of Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists continues to provide a comprehensive scientific basis and a readable account of the principles of pharmacology, as well as practical guidance in the use of drugs that is relevant to clinical anaesthesia.

  Read more
 • Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists

  Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists

  This fifth edition of Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists continues to provide a comprehensive scientific basis and a readable account of the principles of pharmacology, as well as practical guidance in the use of drugs that is relevant to clinical anaesthesia.

  Read more