Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige klinisk miljømedicin (boliger, institutioner samt ydre miljø). I specialet beskæftiger man sig med vurdering af sammenhænge mellem udefra kommende miljøpåvirkninger og sundhedstilstanden hos individer og grupper i befolkningen.

Det primære i specialet er eksponerings- og årsagsvurderingen, som gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Read more

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • AU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamens (Ny Ordning)

  AU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamens (Ny Ordning)

  Eksamensopgaver i Miljø- og arbejds- Medicin, ny ordningNovember 2000 – April 2001.

  Read more
 • Bashir, A: Arbejdsmedicin

  Bashir, A: Arbejdsmedicin

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bolt et al.: Kompendium i Miljø- & Arbejdsmedicin

  Bolt et al.: Kompendium i Miljø- & Arbejdsmedicin

  Lavet af følgende studerende fra Folkesundhedsvidenskab: Kamilla Bolt, Michaela Schiøtz, Katrine Finke & Trine Lyager Thomsen.

  Read more
 • Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

  Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

  DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin. Selskabet er med i Dansk Medicinsk Selskab og samarbejder med andre danske videnskabelige selskaber. På engelsk hedder selskabet "Danish Society of Occupational and Environmental Medicine".

  Read more
 • DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

  DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

  Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale samfundsudvikling.

  Read more
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. NFA skal medvirke til, at borgerne i den arbejdsduelige alder har et langt, sundt og produktivt arbejdsliv inden for rammerne af den teknologiske og sociale udvikling i samfundet. NFA er et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at centret udfører strategisk forskning.

  Read more
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Read more
 • Godt Arbejde!

  Godt Arbejde!

  Sitet godtarbejde.dk er en del af kampagnen 'Godt arbejde!', som udover sitet består i en række tv-programmer, der sætter fokus på danskernes arbejdsmiljø. I foråret 2008 sendte DR 12 programmer i serien. Iebruar 2009 sendte DR fire nye progammer, som er sponsoreret af Videncenter for Arbejdsmiljø, og vi lancerede fire nye temaer her på sitet.

  Read more