kardiologi, læren om hjertesygdomme. Kardiologi er et lægevidenskabeligt grenspeciale (se intern medicin (grenspecialer)), der omfatter medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.
Specialet blev udskilt fra intern medicin i 1950’erne og fik sit eget videnskabelige selskab (Dansk Cardiologisk Selskab) i 1960. Faget udøves overvejende af læger på sygehuse, men der findes også praktiserende speciallæger, i reglen overlæger med deltidspraksis.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Klinik Journal: Medicinsk

  Klinik Journal: Medicinsk

  Medicinsk Journal.

  Read more
 • Klinik Journal: Medicinsk (Carranza, C.)

  Klinik Journal: Medicinsk (Carranza, C.)

  Den medicinske journal.

  Read more
 • Klinisk elektrokardiologi

  Klinisk elektrokardiologi

  Den store grundbog i klinisk elektrokardiologi. Det er forfatternes håb, at den foreliggende udgave af bogen vil kunne inspirere til en fortsat interesse for, at udviklingen inden for elektrokardiologien kommer hjertepatienten til gavn. “Klinisk elektrokardiologi” præsenterer elektrokardiologien i en klinisk sammenhæng, og det er tillige vort håb, at den i det foreliggende omfang vil være brugbar for den praktiserende læge.

  Read more
 • Klinisk kardiologi, 2. udgave, FADL

  Klinisk kardiologi, 2. udgave, FADL

  Denne 2. udgave er en kraftigt revideret og opdateret udgave af “Klinisk kardiologi – en praktisk introduktion”, der udkom i 2000. Bogens afsnit er søgt udformet som en praktisk instruks, der kan lette yngre lægers introduktion til det kliniske kardiologiske arbejde. Den bygger bro mellem den nyuddannede læges store teoretiske kunnen og dennes ikke så store praktiske erfaring med det kliniske arbejde.

  Read more
 • Kredsløbsøvelse – EKG & Orostatiske

  Kredsløbsøvelse – EKG & Orostatiske

  Dette links er fra asmabashir.com. Asmabashir.com er en hjemmeside af stud.med. Asma Bashir. Asma har lavet en formidabel hjemmeside med noter til stort set samtlige fag på medicinstudiet, Københavns Universitet.

  Read more
 • National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)

  National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)

  The National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) provides leadership for a national program in diseases of the heart, blood vessels, lung, and blood; blood resources; and sleep disorders. Since October 1997, the NHLBI has also had administrative responsibility for the NIH Woman's Health Initiative.

  Read more
 • Olsen, C: Hjertet

  Olsen, C: Hjertet

  Noter til forelæsningerne om Hjertet.

  Read more
 • Pocket Atlas of Echocardiography, Thieme

  Pocket Atlas of Echocardiography, Thieme

  In diagnostic cardiology, the usefulness and effectiveness of state-of-the-art echocardiography is unsurpassed. This handy atlas includes all of the information you need to navigate the numerous imaging planes that transect the heart with ease and confidence.

  Read more
 • Practical ECG Interpretation: Clues to Heart Disease

  Practical ECG Interpretation: Clues to Heart Disease

  Practical ECG Interpretation draws on Dr. Stouffer's clinical experience to identify specific tracings and findings that will aid diagnosis of a wide variety of disorders, incluidng atrial spetal defect, mitral stenosis, pericarditis, and more.

  Read more
 • Quick and Accurate 12-Lead ECG Interpretation

  Quick and Accurate 12-Lead ECG Interpretation

  Ideal for use in rapid-response arenas, this dynamic how-to guide helps you identify many ECG abnormalities and choose the best intervention. Introductory chapters address simple concepts needed to evaluate normal 12-lead ECGs; subsequent chapters present specialized criteria needed to interpret abnormal ECGs.

  Read more
 • Skjærpe, T: EKG

  Skjærpe, T: EKG

  Meininga med dette kompendiet er å gjere det normale EKG forståeleg, samt å gje ei innføring i dei vanlegaste morfologiske forandringane. Det er i hovedsak dette som vil krevast til eksamen - i tillegg til arrytmidiagnostikk Dersom eg får tid, legg eg planer om å lage ein liten oversikt over EKG-forandringer ved div. medikament.

  Read more
 • The Cardiovascular System at a Glance

  The Cardiovascular System at a Glance

  This concise and accessible text provides an integrated overview of the cardiovascular system - considering the basic sciences which underpin the system and applying this knowledge to clinical practice and therapeutics. A general introduction to the cardiovascular system is followed by chapters on key topics such as anatomy and histology, blood and body fluids, biochemistry, excitation-contraction coupling etc.

  Read more