Epidemiology is the research discipline, which includes studies on the occurrence and distribution of diseases as well as other health conditions in the population. In the descriptive epidemiology, the frequency of disease is investigated over time or at a given time.

In the analytical epidemiology, conditions that influence the distribution of disease incidence (so-called exposures or influences) in the population are studied.

Read more

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine

  Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine

  Succinct yet thorough, Epidemiology, Biostatistics, and Preventive Medicine, 3rd Edition brings you today's best knowledge on epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health—in one convenient source. You'll find the latest on healthcare policy and financing · infectious diseases · chronic disease · and disease prevention technology.

  Read more
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Read more
 • Forskningsmetode i praksis

  Forskningsmetode i praksis

  Bogen viser sammenhængen mellem videnskabsteori og forskningsmetodik. Der beskrives, hvilke metoder og fremgangsmåder der findes inden for videnskabens verden, og hvad man skal gøre, når man selv skal i gang med et projekt. Der sættes fokus på de redskaber, man har brug for, når man skal begrunde sine metodiske valg i teoretiske og empiriske projekter.

  Read more
 • Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab giver læseren en omfattende introduktion til det tværfaglige folkesundhedsvidenskabelige forskningsfelt. Bogen rummer også kapitler, der konkret og anvendelsesorienteret beskæftiger sig med, hvad teori er og hvordan teori forholder sig til metode samt et kapitel om fænomenologisk metode og etnografisk metode.

  Read more
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab bidrager til det videnskabelige fundament for arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed og skaber øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund. Desuden gennemføres biostatistisk og epidemiologisk metodeforskning.

  Read more
 • Introduction To Epidemiology

  Introduction To Epidemiology

  Introduction to Epidemiology, Sixth Edition is the ideal introductory text for the epidemiology student with minimal training in the biomedical sciences and statistics. With updated tables, figures, and examples throughout, the Sixth Edition is a thorough revision that offers an all new, real world examples to help better illustrate elusive concepts.

  Read more
 • KU: Epidemiologi Forelæsninger

  KU: Epidemiologi Forelæsninger

  Københavns Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Epidemiologi.

  Read more
 • Klinisk forskningsmetode

  Klinisk forskningsmetode

  Den beskriver, hvad der driver god forskning og selve forskningsprocessen: Hvordan en undersøgelse tilrettelægges og gennemføres, og hvordan resultaterne publiceres. I denne proces indgår aspekter af etisk og lovgivningsmæssig karakter, og der er praktiske anvisninger med hensyn til litteratursøgning, statistik, databehandling og god klinisk (forsøgs)praksis (GCP).

  Read more
 • Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting.

  Read more
 • Methods in Social Epidemiology

  Methods in Social Epidemiology

  Social epidemiology is the study of how social interactions—social norms, laws, institutions, conventia, social conditions and behavior—affect the health of populations. This practical, comprehensive introduction to methods in social epidemiology is written by experts in the field. It is perfectly timed for the growth in interest among those in public health, community health, preventive medicine.

  Read more
 • Molecular Epidemiology Of Infectious Diseases

  Molecular Epidemiology Of Infectious Diseases

  Molecular Epidemiology Of Infectious Diseases.

  Read more
 • Practical Psychiatric Epidemiology

  Practical Psychiatric Epidemiology

  This Practical Handbook of Psychiatric Epidemiology provides a general introduction to epidemiological techniques for psychiatric research. As demand grows for evidence based practice in psychiatry, there is increasing use of epidemiological methods for studies into causes, prognosis and treatment of psychiatric disorders; however, working in the field of mental health throws up its own particular challenges.

  Read more