Epidemiology is the research discipline, which includes studies on the occurrence and distribution of diseases as well as other health conditions in the population. In the descriptive epidemiology, the frequency of disease is investigated over time or at a given time.

In the analytical epidemiology, conditions that influence the distribution of disease incidence (so-called exposures or influences) in the population are studied.

Read more

Overhal dine konkurrenter indenom.

— Bilal Mirza
 • Public Health and Epidemiology at a Glance

  Public Health and Epidemiology at a Glance

  This brand new title in the market-leading at a Glance series provides a highly-illustrated, visual introduction to the key concepts of population-level disease prevention. Accessible, double-page spreads help you understand and appreciate the determinants of health which impact on healthcare services and their effectiveness.

  Read more
 • Samfundsfag – Pædagogisk assistent

  Samfundsfag – Pædagogisk assistent

  Bogen opfylder kravene til samfundsfag på PAU, og sammen med bogen får man adgang til et omfattende interaktivt net-materiale, udviklet efter Dunn og Dunns teorier om læringsstile. Samfundsfag – pædagogisk assistent er én af i alt 8 bøger med tilhørende hjemmeside i Munksgaards serie Paletten.

  Read more
 • Sundhedsfremme og forebyggelse

  Sundhedsfremme og forebyggelse

  Traditionelt har behandlingen af sygdomme fået størst opmærksomhed i det danske sundhedsvæsen. På politisk niveau har man dog de seneste år anerkendt værdien af at fremme befolkningens sundhed og dermed forebygge sygdom. Derfor har sundhedsfremme og forebyggelse både nationalt og internationalt fået en stadig mere fremtrædende rolle og opnået stor politisk bevågenhed.

  Read more
 • Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

  Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

  Bogen fremlægger nogle centrale modeller, begreber og teorier, som kan anvendes til at beskrive, forstå og vurdere sundhedsvæsenet og dets indsats. Fremherskende sundhedspolitiske temaer, gængse styringsredskaber og de mest anvendte sundhedsøkonomiske metoder beskrives.

  Read more
 • The Handbook of Social Studies in Health and Medicine

  The Handbook of Social Studies in Health and Medicine

  "The collection will offer a unique range of work, both in terms of topics and of theoretical perspectives, written by leading scholars from around the world. It will be an essential resource for teaching and research." "I've wanted a handbook like this on my desk for a long time -- one with broad coverage and extensive bibliographies.

  Read more
 • Vurder selv evidens

  Vurder selv evidens

  Vurder selv evidens er en hjælp til selv at vurdere evidens af videnskabelige publikationer. Bogen gennemgår på en enkel og systematisk måde de vigtigste begreber inden for evidensbaseret litteratur og metoder. Bogen henvender sig både til de garvede sundhedsprofessionelle, som efterspørger et bedre overblik og den studerende.

  Read more
 • World Health Organization (WHO)

  World Health Organization (WHO)

  The World Health Organization is the United Nations specialized agency for health. It was established on 7 April 1948. WHO's objective, as set out in its Constitution, is the attainment by all peoples of the highest possible level of health. Health is defined in WHO's Constitution as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

  Read more