The aim is for the student to gain such insight that, in their later practice as a doctor, they will be able to use pharmacotherapy in an optimal and responsible manner.

The teaching should provide the student with an understanding of the mechanisms of action of drugs, their fate in the organism and the main pharmacokinetic principles. The student should be able to establish a rational pharmacotherapeutic strategy based on knowledge of the main therapeutic groups and the respective drugs.

Read more

The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct.

— Samuel J. Meltzer
 • Drugs for the Heart, Saunders

  Drugs for the Heart, Saunders

  The new edition of this market-leading cardiac drug resource equips you with the latest advances in cardiovascular pharmacology, one of the most rapidly changing areas of medicine. It not only offers in-depth information on all of the drug classes used to treat heart disease, but also covers new drug classes, drug use for single and multiple problem management, and more.

  Read more
 • Farmakologi – hånden på hjertet

  Farmakologi – hånden på hjertet

  Farmakologi – hånden på hjertet giver en bred og grundlæggende indføring i faget farmakologi. Bogen omhandler grundlæggende principper for, hvad der sker med et lægemiddel i organismen efter indtagelsen, dvs. hvordan lægemidlet optages, fordeles og udskilles samt hvilke virkninger, virkningsmekanismer og bivirkninger lægemidlet har.

  Read more
 • Farmakologi, medicingivning og sygepleje

  Farmakologi, medicingivning og sygepleje

  Bogens første del handler om medicingivning og sygepleje og er struktureret ud fra sygeplejerskens virsomhedsområder: at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje. Anden del præsenterer den almene farmakologi, mens den specielle farmakologi er beskrevet i tredje del. Bogens sidste del, som er en nyskabelse i forhold til sidste udgave.

  Read more
 • Farmakologi, Munksgaard

  Farmakologi, Munksgaard

  Farmakologi er en pædagogisk og letforståelig lærebog i farmakologi, der samtidig kan fungere som opslagsbog. Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, men andet sundhedspersonale som fx farmakonomelever, jordemoderstuderende og radiografstuderende kan også få stort udbytte af den. Desuden kan bogen anvendes som en nyttig opslagsbog i det kliniske arbejde.

  Read more
 • Fundamental & Clinical Pharmacology

  Fundamental & Clinical Pharmacology

  Original articles, short communications and reviews are published on all aspects of experimental and clinical pharmacology. Clinical research, including clinical studies and clinical trials, may cover disciplines such as pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacovigilance, pharmacoepidemiology, pharmacogenomics and pharmacoeconomics.

  Read more
 • Giftlinjen

  Giftlinjen

  Giftlinjen er en landsækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. Sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. Når du ringer, vil vi gerne have dit navn, cpr-nummer og telefonnummer, så vi kan ringe tilbage til dig, hvis det bliver aktuelt. Men hvis det er vigtig for dig, kan du godt være anonym.

  Read more
 • Håndbog i lægemidler, 2. udgave, FADL

  Håndbog i lægemidler, 2. udgave, FADL

  Håndbog i lægemidler er en opslagsbog, som beskriver hyppigt anvendte præparater, forklarer lægemidlernes virkemåde, beskriver hvilke sygdomme man anvender præparaterne til, beskriver eventuelle bivirkninger og fremhæver særlige bemærkninger om præparaterne.

  Read more
 • Heart Failure: Pharmacologic Management, Wiley

  Heart Failure: Pharmacologic Management, Wiley

  Now there is an up-to-date guide for optimizing pharmacologic therapy in treating patients with heart failure. Reflecting current practice at leading medical centers, Heart Failure: Pharmacologic Management provides both the biologic and pathologic underpinnings of each pharmacologic agent in current use.

  Read more