Chemistry is the science of the internal structure of the substances and related properties as well as the substance changes that may be the result of altered external conditions, such as contact with other substances or altered pressure and temperature.

The subject is about the part of the chemistry that is relevant to biological systems, thus forming a scientific foundation for many other subjects such as cell biology, biochemistry, biophysics, physiology, pharmacology and clinical biochemistry.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Christoffersen, J: Basal Almen Kemi for Biologer

  Christoffersen, J: Basal Almen Kemi for Biologer

  Vægten lægges på grundlæggende, almene fænomener og love. Kendskab hertil er af betydning, for at kunne følge med i den rivende udvikling de biologiske fag gennemgår, hen mod en molekylær forståelse af biologiske processer og systemer. Den kommende bog skrives ikke med henblik på nogle specielle uddannelser, så studerende ved biologisk orienterede uddannelser får et godt forhold til nogle væsentlige principper.

  Read more
 • Clinical Chemistry

  Clinical Chemistry

  This book considers what happens to the body's chemistry when affected by disease. Each chapter explains the principle involved and its application to clinical practice. In addition, there is discussion of diagnostic techniques and specific details about patient management. This book stresses how clinical chemistry relates to the practice of medicine by incorporating over 100 real patient case histories.

  Read more
 • DTU Kemi

  DTU Kemi

  DTU Kemi varetager størstedelen af undervisningen i kemi på DTU. Forskningen spænder vidt i tråd med målsætningen om forskningsbaseret undervisning. Instituttets styrkeområder er: Bæredygtig kemi - Energi - Kemi på grænsefladen til biologi - Nanokemi - Femtokemi.

  Read more
 • Find Formlen – Kemi

  Find Formlen – Kemi

  Denne formelsamling er et hjælpemiddel til de kemiske fag på de første år af ingeniørstudiet indenfor kemi, samt som et overskueligt opslagsværk til anvendelse senere i studiet.
  Den dækker både organisk, fysisk, og almen kemi. Formelsamlingen er baseret på egne erfaringer fra ingeniørstudiet og sammensat med hjælp fra underviserne i de enkelte fag.

  Read more
 • Fundamentals of General, Organic, and Chemistry

  Fundamentals of General, Organic, and Chemistry

  Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry by McMurry, Ballantine, Hoeger, and Peterson provides background in chemistry and biochemistry with a relatable context to ensure students of all disciplines gain an appreciation of chemistry’s significance in everyday life. Known for its clarity and concise presentation, this text balances chemical concepts with examples, drawn from students’ everyday lives.

  Read more
 • Fundamentals of Organic Chemistry

  Fundamentals of Organic Chemistry

  Master organic chemistry with this thorough, to-the-point introduction to the fascinating science of organic chemistry. In every chapter of FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY, 7e, you'll find applications that demonstrate how organic chemistry relates to your everyday life, a striking full color art program that helps you visualize chemical processes and reactions, and superior learning tools.

  Read more
 • FysikKemifaget.dk

  FysikKemifaget.dk

  I det daglige tænker man nok mest på kemi som noget farligt eller giftigt. Men selv vand er kemi. Og det er jo ikke farligt, medmindre man ligefrem drukner i det. Ordet "kemikalier" er ikke noget fast afgrænset begreb i hverdagssproget. Mange opfatter det som noget kunstigt fremstillet, eller noget man sprøjter ud på en mark for at slå skadedyr ihjel.

  Read more
 • Hansen, D: Biomedicin A

  Hansen, D: Biomedicin A

  Nærværende svar til målbeskrivelserne i molekylær biomedicin A.

  Read more
 • Håndbog for laboratoriefolk

  Håndbog for laboratoriefolk

  Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer? Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden? Hvordan tester man standardafvigelser? Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk. Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium.

  Read more
 • Kemi

  Kemi

  kemi, videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.

  Read more
 • Kemisk binding og spektroskopi

  Kemisk binding og spektroskopi

  Kemisk binding og spektroskopi er skrevet til de kurser i kvantekemi, spektroskopi og kemisk binding, der findes på de kemirelaterede universitetsuddannelser på bachelorniveau. Med udgangspunkt i kvantemekanik og gruppeteori behandler bogen kemiske forbindelsers grundlæggende kemiske og spektroskopiske egenskaber.

  Read more
 • Kemisk ordbog – inkl. netadgang

  Kemisk ordbog – inkl. netadgang

  Alfabetisk fortegnelse over godt 13.500 kemiske stofnavne, stofnavneforkortelser og stofklassebetegnelser (heriblandt en lang række ældre kemiske navne), godt 1000 fællesnavne for lægemiddelstoffer (herunder alle for tiden indregistrerede lægemidler i Danmark) og knap 900 fællesnavne for pesticider - alle med oversættelse til nutidige systematiske kemiske navne, hvoraf strukturen kan afledes.

  Read more