Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • British Medical Journal

  British Medical Journal

  BMJ started out over 170 years ago as a medical journal, publishing our first research paper. Now, as a global brand with a worldwide audience, we help medical organisations and clinicians tackle today’s most critical healthcare challenges. Today, our expertise extends to medical education, clinical decision support, data analytics and quality improvement to enhance day to day decision-making and healthcare delivery.

  Read more
 • Børn, ernæring og måltider

  Børn, ernæring og måltider

  Børn, ernæring og måltider sætter ernæring, mad og måltider på menuen i en række kapitler, hvor børn er i fokus. Bogen rummer både ernæringsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige perspektiver på temaet mad i relation til børn.

  Read more
 • Carranza, C: Dermatologi Kompendium

  Carranza, C: Dermatologi Kompendium

  Her finder du mine noter til eksamen i dermatologi, som er taget til bogen "Dermatologi og Venerologi" - FADL. Noterne er ufuldstændig, da jeg løb tør for tid, inden eksamen, men håber, at der er nogen, som kan gøre brug af dem alligevel.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, CNS

  Carranza, C: Infektion, CNS

  Forelæsning i Infektionsmedicin –5 – Infektioner i CNS.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, Febril Pt.

  Carranza, C: Infektion, Febril Pt.

  Forelæsning i Infektionsmedicin –1 - Udredning af den febrile patient.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, Pneumoni

  Carranza, C: Infektion, Pneumoni

  Forelæsning i Infektionsmedicin –3 – Pneumoni og Mycobakterioser.

  Read more
 • Carranza, C: Uterus

  Carranza, C: Uterus

  Forelæsning i Patologisk Anatomi.

  Read more
 • Cure4you

  Cure4you

  Med Cure4you får du din helt egen helbredsjournal, hvor du kan samle alle dine data. Noter, blodprøver, medicin, vaccinationer. Alle dine målinger som blodtryk, blodsukker, vægt, BMI og mere. Altsammen kan du samle i din personlige Cure4you helbredsjournal.

  Read more
 • Dagens medicin

  Dagens medicin

  Dagens Medicin er en uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren for sundhedssektoren. Hverken annoncører, politiske partier, fagforbund eller andre interesseorganisationer har medbestemmelse, hvad angår avisens indhold. Dagens Medicins mål er – gennem debatskabende kvalitetsjournalistik – at arbejde for en løbende forbedring af den danske sundhedssektor.

  Read more
 • Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen. Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk og informatører.

  Read more
 • Dansk Hovedpine Selskab

  Dansk Hovedpine Selskab

  Selskabet er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme og støtte hovedpineforskning samt at fremme viden om hovedpine blandt danske læger og andre ansatte i det danske sundhedsvæsen og i den almindelige befolkning. Dansk Hovedpine Selskab er medlem af International Headache Society.

  Read more
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

  Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

  Som ordinære medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) kan optages speciallæger i almen medicin og yngre læger, der er under uddannelse i specialet almen medicin. De af selskabets medlemmer, der er yngre læger udgør en fraktion af selskabet betegnet FYAM (Forum for yngre almenmedicinere). Der kan optages ekstraordinære medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen.

  Read more