Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Read more

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • DSAM klinisk vejledning: Blødningsforstyrrelser

  DSAM klinisk vejledning: Blødningsforstyrrelser

  Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis.

  Read more
 • DSAM klinisk vejledning: Luftvejsinfektioner

  DSAM klinisk vejledning: Luftvejsinfektioner

  Vejledningen beskriver diagnostik og behandling af de mest almindelige luftvejsinfektioner: faryngotonsillitis, otitis media, rhinosinuitis, akut bronchitis, pneumoni og exacerbation af KOL. Information og anbefalinger er baseret på bedste evidens eller gruppens anbefaling, og de anbefalede doser er tilstræbt at være de samme, som anvendes på promedicin.dk.

  Read more
 • Dansk Selskab for Rejsemedicin

  Dansk Selskab for Rejsemedicin

  Selskabet har som hovedformål ”at styrke interessen for rejsemedicin i Danmark herunder forskning, uddannelse og internationale kontakter”. Rejsemedicin er et selvstændigt medicinsk interesseområde, der i videste forstand, foruden den rejsendes sundhed, omhandler den virkning international rejseaktivitet har på befolkningen på destinationerne.

  Read more
 • Den helbredende patientsamtale

  Den helbredende patientsamtale

  Vi skal i højere grad give patienten tid og plads til at reflektere over de spørgsmål, vi sundhedsprofesionelle stiller, fordi det skaber nye indsigter og perspektiv. At lade patienten selv definere, hvad han egentlig ønsker at gøre anderledes, skaber det nødvendige engagement og giver ejerskab. Det gør det, fordi refleksionen og svaret afføder, at patienten anvender sit eget potentiale.

  Read more
 • Den motiverende samtale i teori og praksis

  Den motiverende samtale i teori og praksis

  Bogen handler om hvordan man i samtaler, metodisk og professionelt, kan motivere mennesker til forandring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode, og bogen tager afsæt i nyeste forskning inden for området. Målet er at præsentere læseren for et teoretisk fundament og en række effektive værktøjer, som kan bruges i praksis.

  Read more
 • Den motiverende samtale i teori og praksis

  Den motiverende samtale i teori og praksis

  Bogen handler om hvordan man i samtaler, metodisk og professionelt, kan motivere mennesker til forandring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode, og bogen tager afsæt i nyeste forskning inden for området. Målet er at præsentere læseren for et teoretisk fundament og en række effektive værktøjer, som kan bruges i praksis.

  Read more
 • Den motiverende samtale, Munksgaard

  Den motiverende samtale, Munksgaard

  Mange aktuelle helbredsproblemer er relateret til vaner og livsstil, og i stedet for medikamentel behandling, er det oplagt at forsøge at hjælpe patienter med denne type problemer til at ændre vaner og livsstil. Det er imidlertid svært at få andre til at ændre adfærd. Den motiverende samtale er en konkret metode til alle, der arbejder forebyggende med patienter.

  Read more
 • Den personlige samtale

  Den personlige samtale

  Indføring i kommunikation - Kravene til bedre information og kommunikation skærpes og i denne bog beskrives de generelle forudsætninger for gode professionelle og personlige samtaler. Denne anden udgave er opdateret med bl.a. betydningen af det anerkendende aspekt i samtalen, og der er tilføjet et kapitel om det særlige i at samtale med børn.

  Read more
 • Dermatologi: Infektioner i Huden

  Dermatologi: Infektioner i Huden

  Dette er de noter, jeg fik udleveret af underviseren, da jeg havde undervisning på Bispebjerg Hospital.

  Read more
 • Ebrahim, M: Tolkning af EKG

  Ebrahim, M: Tolkning af EKG

  Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg at mange studerende ikke havde en systematisk tilgang til EKG-analyse og eftersom undervisningen i EKG på 8 semester var sparsom valgte jeg efter anbefaling af nogle studerende som jeg underviste at udarbejde et eksamensfokuseret kompendie til tolkning af EKG.

  Read more
 • Epilepsy

  Epilepsy

  Epilepsi er en sygdom, der skyldes ændringer i hjernesubstansen, begynder ofte i barndommen. Det viser sig at hos over 50% af de ramte, skyldes det at hjernesubstansen er beskadiget et eller flere steder i hjernen. Det kan skyldes ardannelse efter fødsel eller medfødte misdannelser, men også sygdomme som hjernebetændelse, blodpropper eller tumors.

  Read more
 • Examination Paediatrics, 4th Edition

  Examination Paediatrics, 4th Edition

  Examination Paediatrics, 4th Edition is written for candidates preparing for the Fellowship Examination of the Royal Australasian College of Physicians (FRACP). This includes both Australian and New Zealand candidates as well as candidates taking the Australian examination in other countries.

  Read more