The purpose of this teaching is to give an introduction to Genetics and use of biological variation in humans and the genetic basis for this.

The following subjects are taught: Human genome, monogenic diseases and their pathways, chromosome diseases, genetic variation, mapping of human genome, cancer genetics, multifactorial diseases, genetic heritage of the population, prevention and treatment of genetic diseases.

Read more

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • KU: Genetik Eksamensopgaver (2006-Ordning)

  KU: Genetik Eksamensopgaver (2006-Ordning)

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet: 2009-2011.

  Read more
 • KU: Genetik Forelæsninger

  KU: Genetik Forelæsninger

  Forelæsninger fra Københavns Universitet, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik.

  Read more
 • Manan, S: Genetik Kompendium

  Manan, S: Genetik Kompendium

  Dette kompendium og "basisbog i genetik" er tilstrækkelig til at bestå eksamen. Husk at lave masser af opgaver!

  Read more
 • Medical Genetics

  Medical Genetics

  Medical Genetics is the clearest and most concise text on the subject, providing state-of-the-art coverage of clinically relevant molecular genetics. Lynn B. Jorde, PhD; John C. Carey, MD; and Michael J. Bamshad, MD integrate recent developments with clinical practice and emphasize the central principles of genetics and their clinical applications.

  Read more
 • Medical Genetics at a Glance

  Medical Genetics at a Glance

  Medical Genetics at a Glance covers the core scientific principles necessary for an understanding of medical genetics and its clinical applications, while also considering the social implications of genetic disorders. This third edition has been fully updated to include the latest developments in the field, covering the most common genetic anomalies, their diagnosis and management.

  Read more
 • Medical Genetics, 4th Edition

  Medical Genetics, 4th Edition

  Medical Genetics is the clearest and most concise text on the subject, providing state-of-the-art coverage of clinically relevant molecular genetics. Lynn B. Jorde, PhD; John C. Carey, MD; and Michael J. Bamshad, MD integrate recent developments with clinical practice and emphasize the central principles of genetics and their clinical applications.

  Read more
 • Medicinsk genetik, 2. udgave, FADL

  Medicinsk genetik, 2. udgave, FADL

  Den foreliggende 2. udgave af “Medicinsk genetik” er både ajourført og udvidet i forhold til 1. udgaven. Bl.a. er der i 2. udgave tilføjet et egentligt metodekapitel samt en omfattende ordliste, og samtlige kapitler er revideret og opdateret i overensstemmelse med den udvikling, faget har gennemløbet, siden første udgave kom i 2006. Bogen er tilstræbt at være pensumdækkende for undervisningen i genetik.

  Read more
 • Menneskets genetik – en grundbog for sygeplejestuderende

  Menneskets genetik – en grundbog for sygeplejestuderende

  Vi står over for en revolution i sundhedsvæsnet - en genetisk revolution. Genetisk viden og genetiske teknologier kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Det bliver et sundhedsvæsen med fokus på forudsigelse og forebyggelse, i høj grad baseret på genetisk viden.

  Read more