Gynækologi er den specialitet som studerer sygdomme i kvindens kønsorgan, eksempeltvis livmoder , vagina og æggestokke .
Obstetrik er den gren af medicinen som inkluderer det kvindelige bækkens og de kvindelige kønsorganers anatomi, graviditetens fysiologi og patologi, fødslens normale og abnorme gang, barnesengens (puerperiets) og amningens (laktationens) normale og sygelige forhold samt den obstetriske behandling og operationslæren.

Read more

Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the reason for its own existence.

— James Bryce
 • ObGyn.net

  ObGyn.net

  OBGYN.net has been designed for the specific needs of Professionals interested in Obstetrics and Gynecology, the medical industry, and women everywhere. Our goal is to continuously improve services to help in the delivery of Women's Healthcare.

  Read more
 • Obstetrics and Gynaecology

  Obstetrics and Gynaecology

  The opening sections of this new edition incorporate the relevant basic science, history and examination, investigations and diagnosis, as well as common diseases, abnormalities, and complications in gynaecology and obstetrics respectively. These are supported by two unique sections on gynaecology and obstetrics management, which are tailored to help students revise for exams, especially OSCEs.

  Read more
 • Obstetrics and Gynaecology: Clinical Cases Uncovered

  Obstetrics and Gynaecology: Clinical Cases Uncovered

  Featuring a range of commonly encountered and important conditions in women’s health, Obstetrics & Gynaecology: Clinical Cases Uncovered allows the reader to understand normal reproductive physiology and anatomy in the context of clinical practice. It highlights aspects of good practice which in real life are considered beyond the presenting symptom.

  Read more
 • Obstetrics and Gynecology

  Obstetrics and Gynecology

  A highly illustrated, short, atlas-style text of obstetrics and gynaecology. Information is divided into short topics that can be covered in one or two double-page spreads--with the maximum use of illustrations and minimal text.

  Read more
 • Obstetrics and Gynecology at a Glance

  Obstetrics and Gynecology at a Glance

  This comprehensively updated new edition provides a thorough and dynamically-illustrated overview of the female reproductive organs, care of the female during pregnancy, childbirth and the postnatal period. It is clinically relevant, with a focus on diagnosing, managing and treating disorders and abnormalities and is fully aligned with medical school curricula.

  Read more
 • Obstetrik – en grundbog, Munksgaard

  Obstetrik – en grundbog, Munksgaard

  Bogen afløser den tidligere lærebog Obstetrik. Tekstens grundlag er dels målbeskrivelser fra de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, dels Sandbjerg guidelines og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hensigten har været at skabe en indlæringsvenlig og tidssvarende lærebog, der modsvarer et ønske om en afgrænset, men dækkende lærebog på dansk.

  Read more
 • Obstetrik kompendium (MR Forlag)

  Obstetrik kompendium (MR Forlag)

  Pga. det store omfang nærværende kompendium har taget, er det nu blev opdelt i to separate dele; nemlig et sæt med gynækologi og et sæt med obstetrik. Inddelingen er foretaget efter eksamensemner, og opgavesættene er derfor på den måde sammenhængende. Nedenstående dispositioner til eksamensspørgsmålene i Gynækologi-/obstetrik blev oprindeligt forfattet af Laust Lauritsen.

  Read more
 • Obstetrik og gynækologi (LFS)

  Obstetrik og gynækologi (LFS)

  Den gynækologiske del indledes med generelle kapitler om bl.a. genitalorganernes fysiologiske funktion, hormoner af betydning inden for gynækologien, gynækologiske undersøgelsesmetoder, den gynækologiske journal og gynækologisk sygepleje. Herefter følger kapitler om en række gynækologiske sygdomme og tilstande. Bogens sidste kapitler behandler emner, som relaterer sig til seksualitet.

  Read more
 • Obstetrik og gynækologi, FADL

  Obstetrik og gynækologi, FADL

  "Obstetrik og gynækologi” er primært rettet mod netop medicinstuderende, men er også velegnet som et hurtigt og tilgængeligt opslagsværk for andre sundhedsprofessionelle som jordemødre, jordemoderstuderende, sundhedsplejersker og sygeplejersker, som tager sig af gravide og gynækologiske patienter.

  Read more
 • P-ringen

  P-ringen

  P-ringen er en ny præventionsmetode til kvinder. Det er en metode, som man kun skal tænke på en gang om måneden. Det er en fleksibel ring, som indsættes og fjernes af kvinden selv. P-ringen indeholder lige som p-piller hormonerne østrogen og gestagen.

  Read more
 • Præventionsguide, Munksgaard

  Præventionsguide, Munksgaard

  I denne bog har en gruppe speciallæger opdateret den nyeste viden om de forskellige kontraceptionsformer og effektiviteten af de mange svangerskabsforebyggende midler suppleret med praktiske råd fra deres arbejde i klinikken. Håndbogen er bygget systematisk op med en gennemgang af de enkelte metoders sikkerhed, fordele, ulemper og udbredelse. En nyttig guide for alle.

  Read more
 • Rapid Obstetrics and Gynaecology

  Rapid Obstetrics and Gynaecology

  This pocket reference and revision guide is a must for all medical students and junior doctors preparing for major exams in obstetrics and gynaecology or needing a rapid reminder during a clinical attachment. Now thoroughly updated, this second edition has been re-ordered into three sections - covering obstetrics, gynaecology, and procedures – to provide a more systematic and ordered approach.

  Read more