En social- og sundhedsassistent plejer og laver aktiviteter for ældre, syge og handicappede mennesker på fx plejehjem og sygehuse.

Social- og sundhedsassistentens arbejde varierer, afhængigt af arbejdsstedet. På almindelige sygehusafdelinger udfører social- og sundhedsassistenter grundlæggende sygepleje og er med til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at blive helbredt.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Anatomi og fysiologi (Dansk)

  Anatomi og fysiologi (Dansk)

  Anatomi og fysiologi er en lærebog om kroppens opbygning og funktion. Bogen er opdelt i 14 kapitler, hvor de enkelte organsystemer gennemgås. Der er fokus på den normale opbygning og funktion, men mange steder beskrives også symptomer på, at noget ikke fungerer, som det skal. Bogen indeholder mange farveillustrationer, der gør teksten lettere at forstå. (Dansk)

  Read more
 • Danskbogen til social- og sundhedselever

  Danskbogen til social- og sundhedselever

  Et af hovedformålene med danskundervisningen er, at eleverne bliver bedre i stand til at analysere og reflektere over det, de har læst, set eller hørt. Danskbogen til social- og sundhedselever bevæger sig derfor væk fra tidligere tiders strikte opdelingen med en analysemodel som styrende i danskfaget og hen i en retning, hvor læseren øver sig i at vurdere og udvælge de relevante elementer i analysen.

  Read more
 • Forebyggelse og rehabilitering

  Forebyggelse og rehabilitering

  Faget Forebyggelse og rehabilitering giver konkrete bud på, hvordan eleven kan planlægge, udføre og evaluere forskellige former for forebyggende og rehabiliterende aktiviteter, der tager udgangspunkt i en analyse af aktiviteterne, borgerens funktionsniveau og aktuelle livssituation. Desuden er der fokus på forebyggelse af immobilitet, brug af træningsplaner samt anvendelse af hjælpemidler.

  Read more
 • Grundforløbet

  Grundforløbet

  Bogen gennemgår basale emner inden for de to fagområder. I første del arbejder eleverne med kapitler om egen læring, samarbejde, kommunikation, arbejdsmiljø og konflikthåndtering. I anden del af bogen beskrives emnerne om sundhed og livsstil, kost og energi, behov og aktiviteter, idræt, omsorg og hygiejne.

  Read more
 • Håndbog i aktiviteter

  Håndbog i aktiviteter

  Bogens første del handler om, hvad aktiviteter er, og hvordan man kan skabe de rigtige rammer for aktiviteter. Bogens anden del indeholder konkrete forslag til aktiviteter. Forslagene spænder vidt fra aktiviteter, der kan foregå spontant til aktiviteter, der skal planlægges. Fra aktiviteter, der er gratis, til aktiviteter der koster noget, osv. Ved alle aktiviteterne er der en aktivitetsplan, som plejepersonalet kan tage udgangspunkt i.

  Read more
 • Håndbog i forflytninger

  Håndbog i forflytninger

  Bogen rummer en række opslag, der dels illustrerer og dels forklarer, hvordan forskellige typer af forflytninger kan udføres. Vejledningerne til forflytninger indeholder også forslag til brug af hjælpemidler samt overvejelser om inddragelse af borgerens ressourcer. Bogen har desuden generelle afsnit om arbejdsstillinger og hjælpemidler til forflytning.

  Read more
 • Håndbog i praktisk hjælp

  Håndbog i praktisk hjælp

  Bogen indeholder afsnit om forskellige rengøringsmidler, om rengøring af forskellige materialer og om fjernelse af pletter, og der er en beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med de enkelte midler. Desuden indeholder bogen et afsnit om vaske- og rengøringssymboler og om opbevaring af fødevarer.

  Read more
 • Lærebog i praktikken – Trin 1

  Lærebog i praktikken – Trin 1

  Bogen har et indledende kapitel om kompetencer og mål samt om uddannelsessamtaler og de personlige kompetencer, eleverne skal udvikle i løbet af uddannelsen. Derefter følger 19 kapitler, der tager direkte afsæt i målene for praktikperioderne. I hvert kapitel får eleven hjælp til at læse og forstå målene, og hun får forslag til en lang række opgaver, der kan hjælpe hende med at arbejde med målene i praksis.

  Read more
 • Lærebog i praktikken – Trin 2

  Lærebog i praktikken – Trin 2

  Bogen har et indledende kapitel om praktikmål, samtaler og kompetencer. Derefter følger et antal kapitler, der tager afsæt i målene for praktikperioderne. Hvert kapitel indledes med en mindmap over målet og søgeord, så du kan hente relevant viden fra dine grundbøger. Herefter følger en række opgaver, der kan hjælpe dig med at arbejde med målene i praksis.

  Read more
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (Dansk)

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (Dansk)

  Faget Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi rummer en gennemgang af de mest almindelige psykiske lidelser samt forskellige terapiformer og psykofarmakologisk behandling. Desuden er der fokus på relationer med brugere og pårørende samt på behandlingsplaner, sygeplejeplaner og handleplaner. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 (Dansk)

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 (Dansk)

  Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter og er grundigt gennemskrevet efter den nyeste uddannelsesordning 2013. (Dansk)

  Read more
 • Skizofreni – klinisk praksis (Dansk)

  Skizofreni – klinisk praksis (Dansk)

  “Skizofreni – klinisk praksis” præsenterer kort og præcist, hvad man har brug for at vide i klinikken om en af de væsentligste sygdomme inden for psykiatrien. Bogen er skrevet til den travle kliniker – men er også nyttig for den praktiserende læge, hospitalslægen og sygeplejersken. Forfatterne er to erfarne forskere og klinikere, som sammenfatter den seneste forskning. (Dansk)

  Read more