En social- og sundhedsassistent plejer og laver aktiviteter for ældre, syge og handicappede mennesker på fx plejehjem og sygehuse.

Social- og sundhedsassistentens arbejde varierer, afhængigt af arbejdsstedet. På almindelige sygehusafdelinger udfører social- og sundhedsassistenter grundlæggende sygepleje og er med til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at blive helbredt.

Read more

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Pleje og dokumentation 1

  Pleje og dokumentation 1

  Bogen indgår i Sosu Care-serien og henvender sig til dig, der er elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogen gennemgår plejen hos borgerne i kommunen – når borgerene er sunde, syge eller skal dø. Pleje og dokumentation følges ad. Og du lærer derfor om, hvordan man dokumenterer plejen og hvorfor.

  Read more
 • Praktikvejledning

  Praktikvejledning

  Praktikperioderne udgør en stor del af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Derfor er det vigtigt, at mulighederne for læring i praktikken udnyttes så godt som muligt. Med Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne får praktikvejlederen gode redskaber til at udføre de pædagogiske opgaver, der ligger i praktikvejlederfunktionen.

  Read more
 • Psykiatri: Skizofreni

  Psykiatri: Skizofreni

  Noter fra Undervisning.

  Read more
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

  Faget Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi rummer en gennemgang af de mest almindelige psykiske lidelser samt forskellige terapiformer og psykofarmakologisk behandling. Desuden er der fokus på relationer med brugere og pårørende samt på behandlingsplaner, sygeplejeplaner og handleplaner.

  Read more
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2

  Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter og er grundigt gennemskrevet efter den nyeste uddannelsesordning 2013.

  Read more
 • Psykologi og kommunikation 1

  Psykologi og kommunikation 1

  Bogen gennemgår kulturbeskrivelser, og understreger betydningen af at anerkende og støtte borgerens kulturelle identitet. Social- og sundhedshjælperens normer, holdninger og værdier udfordres derfor i bogen med etiske dilemmaer fra praksis.

  Read more
 • Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1

  Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1

  Rehabilitering indebærer, at social- og sundhedshjælperen skal medvirke til en målrettet og vedholdende træning af borgerens daglige færdigheder. De daglige aktiviteter kan bidrage til at borgeren får et aktivt liv, hvor aldersforandringerne udsættes og livskvaliteten højnes.

  Read more
 • Samarbejde og værdighed

  Samarbejde og værdighed

  Bogens formål er at sætte fokus på, at lige værdighed er et ideal, som i praksis kan tilstræbes og praktiseres, hvis begge parter går ind til mødet med en klar bevidsthed om betingelserne. Bogen skaber klarhed over, hvad ligeværdigt samarbejde i vort samfund vil sige, og den giver også en karakteristik af ligeværdigt samarbejde, så det teoretisk og praktisk bliver mere forståeligt og brugbart for de professionelle.

  Read more
 • Skizofreni – klinisk praksis

  Skizofreni – klinisk praksis

  “Skizofreni – klinisk praksis” præsenterer kort og præcist, hvad man har brug for at vide i klinikken om en af de væsentligste sygdomme inden for psykiatrien. Bogen er skrevet til den travle kliniker – men er også nyttig for den praktiserende læge, hospitalslægen og sygeplejersken. Forfatterne er to erfarne forskere og klinikere, som sammenfatter den seneste forskning.

  Read more
 • Social- og sundhedssektoren 1

  Social- og sundhedssektoren 1

  I bogen får læseren kendskab til de love, som har relevans for social- og sundhedshjælperen under ansættelsen og i det daglige arbejde. For eksempel beskrives rollerne som fagperson og som myndighedsperson. Rollerne analyseres og social- og sundhedshjælperens pligter og rettigheder synliggøres.

  Read more
 • Sosu – Trin 1

  Sosu – Trin 1

  Sosu – Trin 1 indgår i Munksgaards undervisningsmateriale til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Grundbogen dækker fagene i uddannelsen til social- og sundhedshjælper med en tydelig opdeling af fagene. Bogen er bygget overskueligt op med mange mindre kapitler, der alle har den samme struktur. Derfor er bogen velegnet som både lærebog og opslagsbog.

  Read more
 • Så længe jeg skal ind ad din dør

  Så længe jeg skal ind ad din dør

  10 danske forfattere har fulgt 10 social-og sundhedsmedarbejdere i deres hverdag og skrevet 10 fiktive beretninger om helt almindelige menneskers helt ualmindelige skæbner. Nogle af novellerne giver os en rimelig grund til at græde; andre er opløftende og lune. Alle ti bliver siddende i systemet.

  Read more