Intern medicin, medicinsk fagområde, der omfatter ikke-kirurgisk diagnostik, behandling samt udforskning af sygdomme, der udspiller sig i de indre organer (indre sygdomme).

Den læge, der er særligt uddannet i dette fagområde, betegnes speciallæge i intern medicin eller internist.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Manan, S: Lægefaglig Sprogtolkning

  Manan, S: Lægefaglig Sprogtolkning

  Undervisning i lægefaglig sprogtolkning.

  Read more
 • Mange infektioner går over uden antibiotika

  Mange infektioner går over uden antibiotika

  Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange almindelige infektioner, der skyldes bakterier eller virus. På modsatte side af denne folder kan du få gode råd om, hvad du kan selv gøre for at lindre dine gener.

  Read more
 • Medicin, FADL

  Medicin, FADL

  Bogens opbygning følger en traditionel lærebog med en systematisk gennemgang af de medicinske sygdomme inddelt efter subspecialer. Efter et indledende kapitel om god lægegerning, som blandt andet gennemgår generelle sygdomsaspekter samt anvendelsen af kliniske og parakliniske undersøgelser, følger kapitler omhandlende infektionssygdomme, hjerte-kar-sygdomme, lungesygdomme.

  Read more
 • Medicine at a Glance, 4th Edition

  Medicine at a Glance, 4th Edition

  This fourth edition of Medicine at a Glance, the leading title in the best-selling at a Glance series, provides an unparalleled overview of the study of medicine, closely following the core medical curriculum. Ideal for medical students, Foundation programme doctors and those training in the allied health professions, Medicine at a Glance presents vital information on clinical presentations, diseases.

  Read more
 • Medicinsk Kompendium Lommebog 4. udg.

  Medicinsk Kompendium Lommebog 4. udg.

  Medicinsk Kompendium Lommebog udkommer i 4. udgave. Med denne udgave følger en e-bogsudgave. Ideen er, at pakken Medicinsk Kompendium, Lommebogen og e-bogen tilsammen er et hele, hvis dele gensidigt giver læseren hjælp til at navigere i det store internmedicinske stofområde. Medicinsk Kompendium Lommebog og e-bog giver en hurtig og nem adgang til kerneområder.

  Read more
 • Medicinske og kirurgiske cases, FADL

  Medicinske og kirurgiske cases, FADL

  Gennem cases fra den kliniske hverdag i almen praksis, i akutmodtagelsen eller på specialafdelingen får læseren mulighed for at tage stilling til patienters præsentation af forskellige lidelser. Den kliniske praksis har formen: anamnese, objektiv undersøgelse, paraklinisk, diagnostiske og differentialdiagnostiske overvejelser, behandling m.v., og læseren føres igennem de rette valg i hver casesituation.

  Read more
 • Medicinske sygdomme

  Medicinske sygdomme

  Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende og færdiguddannede sygeplejersker, men den kan i lige så høj grad give andre sundhedsprofessionelle et solidt fundament og grundlæggende viden om de forskellige medicinske sygdomme.

  Read more
 • Moos, S: Kliniske færdigheder

  Moos, S: Kliniske færdigheder

  Nærværende kursushæfte markerer en ny start på faget Kliniske Færdigheder (KF). Selvom MEDIS-uddannelsen er ny har KF undergået adskillige forandringer, nogle gode – og andre det modsatte. Totalt er der forhåbenligt tale om, at KF nu fagligt set finder sin identitet til forhåbentlig glæde for studenter, undervisere og hårdt prøvede administratorer.

  Read more