kardiologi, læren om hjertesygdomme. Kardiologi er et lægevidenskabeligt grenspeciale (se intern medicin (grenspecialer)), der omfatter medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.
Specialet blev udskilt fra intern medicin i 1950’erne og fik sit eget videnskabelige selskab (Dansk Cardiologisk Selskab) i 1960. Faget udøves overvejende af læger på sygehuse, men der findes også praktiserende speciallæger, i reglen overlæger med deltidspraksis.

Read more

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • ECGs for the Emergency Physician 2

  ECGs for the Emergency Physician 2

  An ideal accompaniment to ECGs for the Emergency Physician Volume 1.

  Read more
 • ECGs Made Easy

  ECGs Made Easy

  Known for its conversational style, Barbara Aehlert's ECGs Made Easy offers clear explanations and plenty of practice exercises that make it easier than ever to understand and interpret basic dysrhythmias. Each ECG rhythm includes a sample rhythm strip and a discussion of possible patient symptoms and general treatment guidelines.

  Read more
 • EKG – let at se

  EKG – let at se

  Bogen giver en letforståelig introduktion til ekg-begrebet, og læseren bliver i stand til at læse og tolke et ekg uden at drukne i komplekse detaljer. Bogen er forsynet med en række huskelister og Hvad-gør-man?-bokse, der angiver vejledende behandlingsprincipper.

  Read more
 • EKG atlas, FADL

  EKG atlas, FADL

  “EKG atlas” er udført i kittelformat. Det er et rigtigt atlas, hvor der vises såvel hyppige som sjældne ekg-mønstre med forandringer og arytmier. Hovedvægten er lagt på forandringer og arytmier ved iskæmisk hjertesygdom, specielt det akutte iskæmiske syndrom. Ekg-diagnosen bliver mere sikker, hvis man bruger bogens ekg’er som sammenligningsgrundlag.

  Read more
 • Emergency Cardiology, Second Edition

  Emergency Cardiology, Second Edition

  This fully revised and updated second edition of Emergency Cardiology offers highly practical advice on the diagnosis and management of acute cardiac conditions. Throughout the book the authors employ an evidence-based approach to clinical practice, and provide detailed guidance for day-to-day practice in a wider variety of settings - from the emergency department to intensive care and the cardiac ward.

  Read more
 • ERC guidelines: Avanceret genoplivning af børn

  ERC guidelines: Avanceret genoplivning af børn

  Avanceret genoplivning ydes af fagfolk. Avanceret genoplivning begynder allerede, når ambulance og lægebilen kommer frem på stedet og fortsætter på hospitalet Ved hjertestop på hospital foretager man typisk avanceret genoplivning med det samme, for eksempel ved at anvende en maske til at støtte vejrtrækningen, lægge et rør ned i luftvejene og bruge apparater der kan hjælpe med at give hjertemassage.

  Read more
 • ERC guidelines: Basal genoplivning

  ERC guidelines: Basal genoplivning

  Hvert år dør flere end 3.500 af hjertestop uden for hospital i Danmark. Mange af dødsfaldene kan forhindres, hvis de tilstedeværende straks begynder hjertelungeredning (HLR). HLR består af to ting: Hjertemassage (der kan få gang i kredsløbet) og kunstigt åndedræt (der får ilt ned i lungerne). Brystkassen på den voksne skal trykkes mindst fem centimeter ned.

  Read more
 • ERC guidelines: Basal genoplivning af børn

  ERC guidelines: Basal genoplivning af børn

  Hvert år dør flere end 3.500 af hjertestop uden for hospital i Danmark. Mange af dødsfaldene kan forhindres, hvis de tilstedeværende straks begynder hjertelungeredning (HLR). HLR består af to ting: Hjertemassage (der kan få gang i kredsløbet) og kunstigt åndedræt (der får ilt ned i lungerne). Brystkassen på den voksne skal trykkes mindst fem centimeter ned.

  Read more