kardiologi, læren om hjertesygdomme. Kardiologi er et lægevidenskabeligt grenspeciale (se intern medicin (grenspecialer)), der omfatter medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.
Specialet blev udskilt fra intern medicin i 1950’erne og fik sit eget videnskabelige selskab (Dansk Cardiologisk Selskab) i 1960. Faget udøves overvejende af læger på sygehuse, men der findes også praktiserende speciallæger, i reglen overlæger med deltidspraksis.

Read more

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • Hypertension

  Hypertension

  Statements, opinions, and results of studies published in Hypertension are those of the authors and do not reflect the policyor position of the American Heart Association, and the American Heart Association provides no warranty as to their accuracyor reliability.

  Read more
 • Hypertension: A Companion to Braunwald’s Heart Disease

  Hypertension: A Companion to Braunwald’s Heart Disease

  Clinical hypertension is one of the most serious long-term problems associated with heart disease. This companion to Braunwald's Heart Disease focuses in depth on this key area of cardiovascular medicine. Complete with practical clinical tools for management, it helps you manage the chronic problems of your hypertensive patients. It covers everything from epidemiology through diagnosis.

  Read more
 • Kardiologiske forkortelser

  Kardiologiske forkortelser

  Hyppigt anvendte forkortelser i kardiologien.

  Read more
 • Klinik Journal: Medicinsk

  Klinik Journal: Medicinsk

  Medicinsk Journal.

  Read more
 • Klinik Journal: Medicinsk (Carranza, C.)

  Klinik Journal: Medicinsk (Carranza, C.)

  Den medicinske journal.

  Read more
 • Klinisk elektrokardiologi

  Klinisk elektrokardiologi

  Den store grundbog i klinisk elektrokardiologi. Det er forfatternes håb, at den foreliggende udgave af bogen vil kunne inspirere til en fortsat interesse for, at udviklingen inden for elektrokardiologien kommer hjertepatienten til gavn. “Klinisk elektrokardiologi” præsenterer elektrokardiologien i en klinisk sammenhæng, og det er tillige vort håb, at den i det foreliggende omfang vil være brugbar for den praktiserende læge.

  Read more
 • Klinisk kardiologi, 2. udgave, FADL

  Klinisk kardiologi, 2. udgave, FADL

  Denne 2. udgave er en kraftigt revideret og opdateret udgave af “Klinisk kardiologi – en praktisk introduktion”, der udkom i 2000. Bogens afsnit er søgt udformet som en praktisk instruks, der kan lette yngre lægers introduktion til det kliniske kardiologiske arbejde. Den bygger bro mellem den nyuddannede læges store teoretiske kunnen og dennes ikke så store praktiske erfaring med det kliniske arbejde.

  Read more
 • Koronarangiografi (KAG)

  Koronarangiografi (KAG)

  Kranspulsåreundersøgelse, koronararteriografi (KAG), foretages for at undersøge om årsagen til brystsmerter skyldes kranspulsåreforkalkning. Undersøgelsen kan foregå under indlæggelse eller ambulant. Selve undersøgelsen foregår på en undersøgelsesstue med røntgenudstyr (billede). Efter at lægen har lagt lokalbedøvelse i lysken (billede), hvor stikket således er det eneste man mærker, indføres tynde plastikrør i pulsåren.

  Read more