En stor del af undervisningen på medicinstudiet, specielt på Fase II, har form af praktikanttjeneste eller kliniske kurser på undervisningshospitalerne.
Undervisningen adskiller sig en del fra almindelig “skoleundervisning”.

Man skal gør sig klart fra starten, at man nu er studerende på et hospital. Man vil møde patienter og pårørende, der er udsat for store psykiske og fysiske belastninger. Det er vigtigt, at alle personalegruppers optræden afspejler dette forhold.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • Priess-Sørensen, L.: Skadestueinstruks

  Priess-Sørensen, L.: Skadestueinstruks

  Instruksen er udarbejdet af Læge Lotte Priess-Sørensen, Ortopædkirurgisk Klinik, Aalborg, og er redigeret af de specialeansvarlige overlæge ved Ortopædkirurgien.

  Read more
 • Primær vurdering og behandling af frakturpatienten

  Primær vurdering og behandling af frakturpatienten

  Den initiale indsats i skadestuen.

  Read more
 • Procedurebogen, Munksgaard

  Procedurebogen, Munksgaard

  Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer, fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på pc og tablets. E-nøglen giver adgang til i-bogen i tre år fra aktiveringsdatoen. På trods af en stor og vigtig teoretisk komponent er lægefaget stadig grundlæggende et håndværk. Nyuddannede læger skal derfor mestre en lang række vigtige procedurer af stor betydning.

  Read more
 • Skjærpe, T: EKG

  Skjærpe, T: EKG

  Meininga med dette kompendiet er å gjere det normale EKG forståeleg, samt å gje ei innføring i dei vanlegaste morfologiske forandringane. Det er i hovedsak dette som vil krevast til eksamen - i tillegg til arrytmidiagnostikk Dersom eg får tid, legg eg planer om å lage ein liten oversikt over EKG-forandringer ved div. medikament.

  Read more
 • Subjektivt & Objektivt, Munksgaard

  Subjektivt & Objektivt, Munksgaard

  Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer, fx opgaver, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på fx pc, tablets og smartphones overalt hvor der er internetadgang. E-nøglen giver adgang til i-bogen i 48 måneder fra aktiveringsdatoen.

  Read more
 • Sundhedsdansk

  Sundhedsdansk

  Bogens første del er en introduktion til det danske sundhedsvæsens opbygning, lovgrundlag og funktion. Anden del er en ordbog, der indenfor hvert enkelt medicinsk speciale, lister relevante ord, begreber og vendinger på hhv. latin, med dansk fagterminologi og med dagligdags patientsprog. Ordbogsdelen støttes af ca. 75 anatomiske tegninger.

  Read more
 • Surgical knot tying

  Surgical knot tying

  The knots demonstrated on the following pages are those most frequently used, and are applicable to all types of operative procedures. The camera was placed behind the demonstrator so that each step of the knot is shown as seen by the operator. For clarity, one-half of the strand is purple and the other white. The purple working strand is initially held in the right hand.

  Read more
 • Surgical knot tying (video #1)

  Surgical knot tying (video #1)

  Youtube video sekvenser med kirurgisk knudeteknik.

  Read more
 • Surgical knot tying (video #2)

  Surgical knot tying (video #2)

  Youtube video sekvenser med kirurgisk knudeteknik.

  Read more
 • Sutur techniques (video #1)

  Sutur techniques (video #1)

  Youtube video sekvenser med suturteknik.

  Read more
 • Sutur techniques (video #2)

  Sutur techniques (video #2)

  Youtube video sekvenser med suturteknik.

  Read more
 • Tidlig Patient Kontakt; Noter

  Tidlig Patient Kontakt; Noter

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Read more