Klinisk farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om anvendelse af lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse. Dette sker på baggrund af en klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk vurdering.

Klinisk farmakologi bidrager til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler for såvel den enkelte patient, større grupper af patienter og for samfundet som helhed.

Read more

Virus er et latinsk ord, der oversat af læger betyder, at dit gæt er lige så godt som mit.

— Ukendt
 • Arabisk medicin

  Arabisk medicin

  Europa ser gerne sig selv som direkte arvtager til den klassiske antik. Men den europæiske renæssance kunne ikke have fundet sted uden araberne, der allerede i det 8.-9. århundrede overtog den græsk-romerske videnskabelige arv. Mens antikkens medicin var ukendt i middelalderens Vesten, arbejdede araberne med at udvikle og opdatere arven med egne, persiske og indiske betragtninger.

  Read more
 • Bashir, A: Klinisk farmakologi

  Bashir, A: Klinisk farmakologi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bevidst medicin

  Bevidst medicin

  I Bevidst medicin undersøger klinisk psykolog og spirituel forfatter Gill Edwards, hvordan stress og traumer kan føre til følelsesmæssige og fysiske sygdomme; hvorfor vores følelser er så vigtige for at have det godt; og hvordan vi med tankerne påvirker vores dna. Der er stor inspiration og viden at hente i Bevidst medicin for både sygdomsramte, professionelle i sundhedssektoren.

  Read more
 • Dansk Medicin – Historien om de danske medicinfabrikker

  Dansk Medicin – Historien om de danske medicinfabrikker

  Formålet med denne bog er at give et overblik over, hvilke danske medicin­fabrikker der har eksisteret, og fortælle historien om hver enkelt af dem. Hertil er bl.a. anvendt materiale fra virksomhedernes arkiver. Fordi det efterhånden er vanskeligt at forestille sig, hvordan datidens virksomheder så ud og arbejdede, er bogen rigt illustreret med bl.a. originale fotos.

  Read more
 • Dødelig medicin og organiseret kriminalitet

  Dødelig medicin og organiseret kriminalitet

  Overlæge og dr. med. Peter Gøtzsche retter med “Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” en saglig og skarp kritik mod medicinalindustrien, som sætter patienters liv på spil for penge. Med en rygdækning i form af komplet dokumentation påpeger Gøtzsche, at medicinalindustrien med deres ufine metoder har korrumperet sundhedsvæsenet.

  Read more
 • Edelfors, S: Noter i toksikologi

  Edelfors, S: Noter i toksikologi

  Til eksamen på 4. sem. læses kap.1 , og kap. 5. Til eksamen på 8. sem. er hele notehæftet pensum.

  Read more
 • Evidensbaseret medicin

  Evidensbaseret medicin

  Evidensbaseret medicin anviser metoder til at formulere kritiske spørgsmål og finde svar på dem i forhold til klinisk beslutningstagen. Tjeklister er hertil et vigtigt redskab i den kritiske vurdering af litteratur og er et hjælpemiddel til at afklare, om den fundne litteratur er et relevant og troværdigt udgangspunkt for kliniske beslutninger.

  Read more
 • Giftlinjen (Dansk)

  Giftlinjen (Dansk)

  Giftlinjen er en landsækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. Sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. Når du ringer, vil vi gerne have dit navn, cpr-nummer og telefonnummer, så vi kan ringe tilbage til dig, hvis det bliver aktuelt. Men hvis det er vigtig for dig, kan du godt være anonym. (Dansk)

  Read more
 • Helsinki Deklaration

  Helsinki Deklaration

  Helsinki Deklaration.

  Read more
 • Introduction to Clinical Pharmacology

  Introduction to Clinical Pharmacology

  Providing a framework for safe and effective drug administration, Introduction to Clinical Pharmacology, 7th Edition helps you understand the principles of pharmacology and avoid making medication errors. It promotes safety by showing how drugs and drug classes work, rather than asking you to simply memorize information about individual drugs.

  Read more
 • KU: Klinisk farmakologi eksamensopgaver

  KU: Klinisk farmakologi eksamensopgaver

  Eksamensopgaver i klinisk farmakologi, Københavns universitet.

  Read more
 • Klinsk Farmakologi 07

  Klinsk Farmakologi 07

  Read more