The subject area includes the subject’s bacteriology, virology, immunology, parasitology and mycology, and in connection with the subject area (but as an independent subject) is also taught in clinical immunology.

Microbiology is concerned with the many functions of microorganisms; Thus their role in nature’s circuits has been explored and exploited both in soil cultivation and pollution control.

Read more

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Jørgensen, M: Mikrobiologisk Planche

  Jørgensen, M: Mikrobiologisk Planche

  Disse skemaer i Mikrobiologi er lavet af Mia Jørgensen. Disse skeamer dækker følgende emner: Orme, Protozoer, Svampe, Vira.

  Read more
 • Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

  Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

  “Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin” foreligger nu i en 4. udgave. Den er blevet gennemgribende opdateret og revideret, og nye figurer og tabeller er kommet til. Bogen er yderst velillustreret, og der er lagt vægt på en god og pædagogisk fremstilling af stoffet. De vigtigste eksamensrelevante begreber er opført i faktabokse.

  Read more
 • Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

  Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

  “Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin” er en stærkt revideret og moderniseret udgave af den tidligere mikrobiologiske lærebog “Basal og klinisk mikrobiologi”. Den er tilpasset den nye studieordning, hvor medicinsk mikrobiologi og infektionsmedicin er stærkere integreret. Undervisningen og eksaminationen i fagene reflekterer hermed det daglige samarbejde mellem klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin.

  Read more
 • Klinisk mikrobiologi, 2. udgave

  Klinisk mikrobiologi, 2. udgave

  Denne lærebog i mikrobiologi tager udgangspunkt i sygeplejerskens ansvarsområde og henvender sig først og fremmest til sygeplejestuderende og kliniske sygeplejersker.

  Read more
 • Kompendiesamling

  Kompendiesamling

  De mikrobiologiske fagområder human parasitologi, bakteriologi, mykologi og virologi er her samlet i kompendieform. Overskueligheden er i højsædet i denne bog, hvor den medicinstuderende kan danne sig et hurtigt overblik over emnerne, fx i forbindelse med eksamenslæsningen.

  Read more
 • KU: Institut for Immunologi og Mikrobiologi

  KU: Institut for Immunologi og Mikrobiologi

  Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi blev oprettet i 2006 ved en sammenlægning af Institut for Medicinsk Anatomi og Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, såvel som enheden for International Sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Siden hen er hepatitisforskerne i CO-HEP også kommet med.

  Read more
 • KU: Mikrobiologi Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  KU: Mikrobiologi Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet. 1986-Studieordning: Eksamen efter 8. Semester

  Read more
 • KU: Mikrobiologi Eksamensopgaver (2000-Ordning)

  KU: Mikrobiologi Eksamensopgaver (2000-Ordning)

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet. 2000-Studieordning; Integreret eksamen, 6. semester - bachelor.

  Read more