Disse notatene er skrevet med utgangspunkt i læreboken ”Klinisk Neurologi og Neurokirurgi”, 4.utgave av Olaf B.Paulson, Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen. Boken er overordnet inndelt i to, hvor den første del tar for seg klinisk undersøkelsesteknikk, symptomer, kliniske funn og tolkning av disse. Samtidig er de basale anatomiske og fysiologiske forhold omtalt for å lette forståelsen av symptomer og kliniske funn.