neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.

Read more

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • Bashir, A: Neurologi; Undersøgelse

  Bashir, A: Neurologi; Undersøgelse

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Brynskov, T: Noter i neurofysiologi

  Brynskov, T: Noter i neurofysiologi

  Her er nogle neurofysiologinoter som jeg lavede på 3.semester KU til spørgsmål 1-11. De er baseret på Bear og de forskellige forelæsninger.

  Read more
 • Carranza, C: Infektion, CNS

  Carranza, C: Infektion, CNS

  Forelæsning i Infektionsmedicin –5 – Infektioner i CNS.

  Read more
 • Cerebral Revascularization: Microsurgical

  Cerebral Revascularization: Microsurgical

  A detailed introduction familiarizes readers with the various indications for these technically demanding procedures. Concise chapters then supply thorough coverage of surgical strategies, complications, and outcomes using case examples from the authors' own collections to help prepare readers for surgery.

  Read more
 • Clinical Neurology – 2014

  Clinical Neurology – 2014

  We believe this is the most cost effective electronic textbook available that adequately summarizes medical information in a concise and easy to read format. This book is directed at practicing clinicians. It is also useful to residents, nurse practitioners, physician assistants and medical students doing clinical rotations. It includes differential diagnosis, pathophysiology, clinical pearls and physical diagnostic findings.

  Read more
 • Color Atlas of Neurology

  Color Atlas of Neurology

  Every practitioner in modern medicine is confronted daily with neurologic symptoms, diagnoses, and clinical problems. Yet there is scarcely any other medical specialty that is so fraught with complexities and abstractions. This pocket atlas is designed to provide a better, easier-to-understand visual guide on what the reader needs to know about neurology. In a unique way, neurology is made visible.

  Read more
 • Cranial Nerves: Anatomy, Pathology, Imaging

  Cranial Nerves: Anatomy, Pathology, Imaging

  This beautifully illustrated book combines a detailed exposition of the anatomy and function of the cranial nerves with practical coverage of clinical concepts for the assessment and differential diagnosis of cranial nerve dysfunction. An introductory chapter provides a brief overview of cranial nerve anatomy and function, skull base anatomy, classification of pathologies, and imaging approaches.

  Read more
 • Crash Course Neurology, Mosby

  Crash Course Neurology, Mosby

  Completely revised throughout, the new edition of Crash Course is perfectly tailored to meet your needs by providing everything you need to know in one place. Clearly presented in a tried and trusted, easy-to-use, format, each book in the series gives complete coverage of the subject in a no-nonsense, user-friendly fashion.

  Read more
 • Dansk Epilepsi Selskab

  Dansk Epilepsi Selskab

  Dansk Epilepsi Selskab (DES) er den danske afdeling (chapter) af The International League Against Epilepsy (ILAE). Denne verdensomspændende organisation blev stiftet i 1909 og har til formål at fremme forskningen i epilepsi.

  Read more
 • Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen. Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk og informatører.

  Read more
 • Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening

  Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen. Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk og informatører.

  Read more
 • Dansk Hovedpine Selskab

  Dansk Hovedpine Selskab

  Selskabet er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme og støtte hovedpineforskning samt at fremme viden om hovedpine blandt danske læger og andre ansatte i det danske sundhedsvæsen og i den almindelige befolkning. Dansk Hovedpine Selskab er medlem af International Headache Society.

  Read more