neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.

Read more

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics

  Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics

  Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics is a definitive, clinically-oriented guide to the pathology of peripheral nerve disorders. These commonly seen neurological challenges have many causes and accurate diagnosis is often necessary via pathological analysis. New techniques exploiting molecular biological knowledge have opened up new vistas to understanding the pathogenesis of disorders.

  Read more
 • Principles and Practice of Child Neurology in Infancy

  Principles and Practice of Child Neurology in Infancy

  This handbook of neurological practice in infants is designed to be of practical use to all clinicians, but particularly those in under-resourced locations. Seventy per cent of children with disabilities live in resource-poor countries and most of these children have neurological impairments. This book presents recommendations for investigations and treatments.

  Read more
 • Rapid Neurology and Neurosurgery

  Rapid Neurology and Neurosurgery

  Rapid Neurology and Neurosurgery is a must for all medical students and junior doctors - it is a quick and easy on-the-ward or clinic reference and the perfect revision tool for those approaching finals, undergraduate neurology and neurosurgery examinations, and the Membership of Royal College of Surgeons (MRCS) examinations.

  Read more
 • Schwensen, J: Neurofysiologi

  Schwensen, J: Neurofysiologi

  "Lavede i foråret 2009 et kompendium til neurofys til 3. semester på KU. Tænkte at folk kunne have gavn af det...", Jakob Schwensen.

  Read more
 • Spinal Trauma – An Imaging Approach

  Spinal Trauma – An Imaging Approach

  The diagnosis of trauma to the spine -- where the slightest oversight may have catastrophic results -- requires a thorough grasp of the spectrum of resultant pathology as well as the imaging modalities used in making an accurate diagnosis. In Spinal Trauma, the internationally renowned team of experts provides a comprehensive, cutting-edge exposition of the current vital role of imaging in the diagnosis and treatment of injuries.

  Read more
 • Søvn

  Søvn

  Søvnforstyrrelser har store konsekvenser for de berørte patienter, for deres pårørende og for samfundet som helhed. Nu kan alment praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle få en samlet, praktisk vejledning til anamnese og udredning af patienter med søvnproblemer.

  Read more
 • The Lancet Handbook of Treatment in Neurology

  The Lancet Handbook of Treatment in Neurology

  This is not a book on how to make a diagnosis, but rather starts from the point of diagnosis and covers all the main neurological conditions as such as stroke, Parkinson's disease, epilepsy and migraine well as some of the rarer conditions showing which treatments are evidence-based but also describing those which at present need more trials. Each condition is described in the following way: definition, cause, frequency,

  Read more
 • Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort

  Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort

  Vejledningen beskriver lægens pligt i relation til patienternes evne som førere af motorkøretøjer, ligesom reglerne på området er beskrevet og det i vejledningen er præciseret, hvornår lægen skal medvirke ved udstedelse af kørselsforbud, hvornår der skal ske anmeldelse til embedslægen, og hvornår det lokale motorkontor skal orienteres.

  Read more