En sygeplejerske har både et ansvarsfuldt og alsidigt job. Der er ikke to dage, der er ens. En dag kan byde på fødsel og euforisk glæde, mens den næste dag måske indeholder død og sorg.

Helt konkret er der et selvstændigt ansvar for at pleje af patienten. På et sygehus indgår sygeplejersken i et tværfagligt team med læge, fysioterapeut, bioanalytikere med flere. Det er sygeplejersken, der koordinerer den samlede behandling af patienten.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Klinisk sygepleje bind 1

  Klinisk sygepleje bind 1

  Klinisk Sygepleje 1 er både en lærebog og et opslagsværk om de kliniske specialer med tilknyttede områder. Værket beskriver såvel praksis som forskning og udvikling. I bind 1 belyses og diskuteres rammerne og den overordnede teori for den kliniske sygepleje.

  Read more
 • Klinisk sygepleje bind 2

  Klinisk sygepleje bind 2

  "Klinisk Sygepleje" er både en lærebog og et opslagsværk om de kliniske specialer med tilknyttede områder. Værket beskriver såvel praksis som forskning og udvikling. I bind 2 beskrives og gennemgås de forskellige kliniske specialer, herunder typiske patientreaktioner, sygeplejemål, handlinger og opnåede resultater. Endvidere gennemgås forskning og udviklingsforsøg inden for de forskellige områder.

  Read more
 • Klinisk sygepleje bind 3

  Klinisk sygepleje bind 3

  Klinisk Sygepleje er både en lærebog og et opslagsværk om de kliniske specialer med tilknyttede områder. Værket beskriver såvel praksis som forskning og udvikling.

  Read more
 • Klinisk sygeplejeforskning

  Klinisk sygeplejeforskning

  For at sikre en ensartet og veldokumenteret pleje er der behov for evidensbaseret viden som baggrund for planlagt sygepleje. I bogens sidste kapitler er der fokus på, hvordan man i klinisk praksis vurderer forskningsresultaterne, før man kan træffe en beslutning om implementering. To af bogens forfattere har til det formål udviklet en model for klinisk beslutningstagen, som kaldes POMI.

  Read more
 • Kliniske metoder i sygeplejepraksis

  Kliniske metoder i sygeplejepraksis

  Kliniske metoder i sygeplejepraksis er en lærebog, der både viser hvordan kliniske metoder kan forstås og hvad kliniske metoder eksempelvis kan være. Bogen ønsker at vise kliniske metoder som et mangfoldigt begreb – både på et ideologisk, begrebsmæssigt og klinisk niveau.

  Read more
 • Livsanskuelser

  Livsanskuelser

  Med denne lærebog foreligger for første gang en grundbog i livsanskuelser, der kan benyttes ved sundhedsuddannelserne i Danmark. Med sundhedspersonale tænkes især på plejepersonale og læger, men også på psykologer og præster såvel som andre grupper med tilknytning til sundhedssektoren. Begrebet livsanskuelser anvendes om menneskets tænkning angående dets eksistens.

  Read more
 • Lærebog i biomekanik, Munksgaard

  Lærebog i biomekanik, Munksgaard

  Lærebog i biomekanik indeholder det nødvendige pensum for alle de uddannelser, som i dag har et curriculum omfattende biomekanik. Det drejer sig fx om idræts- og ingeniørstudiet samt uddannelserne til fysioterapeut og ergoterapeut, hvorfor der både er en teoretisk og en eksperimentel tilgang til stoffet. Bogen giver en grundlæggende viden inden for biomekanikkens traditionelle områder.

  Read more
 • Manan, S: Lægefaglig Sprogtolkning

  Manan, S: Lægefaglig Sprogtolkning

  Undervisning i lægefaglig sprogtolkning.

  Read more
 • Manan, S: Paramediciner, Anatomi & Fysiologi

  Manan, S: Paramediciner, Anatomi & Fysiologi

  Undervisningsmateriale brugt ved paramedicineruddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg. Paramedicineruddannelsen er en avanceret uddannelse for ambulancebehandlere.

  Read more
 • Mange infektioner går over uden antibiotika

  Mange infektioner går over uden antibiotika

  Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange almindelige infektioner, der skyldes bakterier eller virus. På modsatte side af denne folder kan du få gode råd om, hvad du kan selv gøre for at lindre dine gener.

  Read more
 • Medical Imagery

  Medical Imagery

  Your complete professional source for anatomical illustrations, animations, web design, stock art and medical legal graphics.

  Read more
 • Medicinskehuskeregler.dk

  Medicinskehuskeregler.dk

  Medicinskehuskeregler.dk er et site for medicinstuderende, humanbiologistuderende, sygeplejeskestuderende og andre som studerer kroppens funktioner og sygdomme. Huskereglerne er kategoriseret efter fagene på medicin ved Københavns Universitet. Ikke alle fag er repræsenterede, og nogle fag er kun sparsomt berørte, hvorfor siden gerne modtager huskeregler fra disse fag.

  Read more