Undervisningen tilsigter at formidle en faglig baggrund for uddannelse af basic doctors. Disse skal varetage patientsituationer med almindelige ikke akutte øjenklager samt akutte øjentilfælde i almen medicin og i hospitalssektor inkl. skadestue.
Øjenlægen udfører også kosmetiske operationer. Hvis f.eks. øjenlågene “hænger” for meget ned over selve øjnene, kan den overskydende hud skæres væk. Dette er som regel forbeholdt privat praksis.

Read more

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Dansk Oftalmologisk Selskab

  Dansk Oftalmologisk Selskab

  Dansk Oftalmologisk Selskab har til formål at fremme oftalmologiens udvikling og styrke det kollegiale sammenhold mellem danske øjenlæger. Dette formål søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder og kurser samt ved planlæggende og koordinerende virksomhed.

  Read more
 • Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe

  Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe

  Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe (DPOG) er en forening af øjenlæger i Danmark med særlig interesse for specielle problemstillinger vedrørende øjensygdomme og -lidelser hos børn.

  Read more
 • Drug-Induced Ocular Side Effects, Saunders

  Drug-Induced Ocular Side Effects, Saunders

  Ideal for ophthalmologists, optometrists and busy clinicians, Drug-Induced Ocular Side Effects provides the clinically relevant information you need to diagnose and manage chemical and drug-related ocular problems. An easily accessible format, meticulous revisions and comprehensive coverage of all drugs’ generic and trade names, primary uses, ocular and systemic side effects.

  Read more
 • Essentials of Ophthalmology

  Essentials of Ophthalmology

  This book is a general introduction to ophthalmology for medical students, residents, or any health professional who requires a reference for the core information in ophthalmology. The Medical Student's Guide to Ophthalmology, combines critical ophthalmic knowledge with high-quality, color images and drawings.

  Read more
 • Glaucoma, Thieme

  Glaucoma, Thieme

  Rapid advances in identifying the epidemiology, physiology, and genetics of glaucoma have led to dramatic developments in diagnostic and therapeutic techniques. This new text offers you concise coverage of every major clinical breakthrough, as well as the basic science needed to thoroughly understand all manifestations of the disease.

  Read more
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

  Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

  IBOS tilbyder rådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, bo-træning og bo-ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med synsnedsættelse eller blindhed. Derudover rummer IBOS’ undervisningstilbud også en lang række uddannelser og kurser for synsprofessionelle samt synsmoduler på den pædagogiske diplomuddannelse.

  Read more
 • Kofoed, P: Oftalmologi Kompendium

  Kofoed, P: Oftalmologi Kompendium

  Følger opbygningen i Henrik Lund Andersens: ’Øjensygdomme – basisbog’. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat.

  Read more
 • LookSeeDo: Oftalmologi

  LookSeeDo: Oftalmologi

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • Manual for Eye Examination and Diagnosis

  Manual for Eye Examination and Diagnosis

  The eighth edition of Manual for Eye Examination and Diagnosis provides a thorough overview of basic eye examination techniques, the use of instruments, and major ophthalmic disorders. The popular approach takes the reader through the eye exam, covering anatomy, differential diagnosis, and treatment. Now including over 500 full color photographs and illustrations.

  Read more
 • Moorfields Manual of Ophthalmology

  Moorfields Manual of Ophthalmology

  All the information you need is provided in this comprehensive, clinical yet concise and practical handbook. Inside you will find up-to-date "tutorial style" information on commonly performed examination skills and interpretation of investigations. Key information is given at a glance, ideal for the busy practitioner or as a revision aid for the trainee.

  Read more
 • medviden: Kliniske øjenundersøgelse

  medviden: Kliniske øjenundersøgelse

  Den kliniske øjenundersøgelse bruges ofte såvel som i skadestue som i almen praksis. For den yngre læge er det vigtigste ikke at kunne udføre præcis diagnostik af specielle øjensygdomme, men derimod at erkende farlige tilstande som kræver akut behandling og visitation til øjenlæge.

  Read more
 • medviden: Øjentraumer

  medviden: Øjentraumer

  I skadestuen og almen praksis vil man ofte være udsat for at skulle vurdere øjenskader, det akut røde øje og egentlige traumer mod øjet. I det følgende vil vi forsøge at give dig en overskuelig basisviden om øjentraumer, herunder fremmedlegemer og ætsningsskader.

  Read more