Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i bevægeapparatet af såvel traumatisk, som ikke traumatisk oprindelse ved hvilke operative indgreb eller bandagering er et væsentligt led.

Faget er centralt placeret i behandlingen af medfødte, traumatologiske, udviklingsbetingede, degenerative, infektiøse og neoplastiske lidelser i bevægeapparatet.

Read more

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons

  American Academy of Orthopaedic Surgeons

  Founded in 1933, the Academy is the preeminent provider of musculoskeletal education to orthopaedic surgeons and others in the world. Its continuing medical education activities include a world-renowned Annual Meeting, multiple CME courses held around the country and at the Orthopaedic Learning Center, and various medical and scientific publications and electronic media materials.

  Read more
 • Atlas of Spinal Operations, Thieme

  Atlas of Spinal Operations, Thieme

  The authors' operative experience and the fundamentals of anatomy formed the basis for creation of this atlas. The practice-oriented description of the various operative techniques takes account of the principal indications for surgery, and of possible dangers and complications. The atlas is a valuable aid for the surgeon's training.

  Read more
 • Bashir, A: Ortopædi

  Bashir, A: Ortopædi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Campbell’s Operative Orthopaedics

  Campbell’s Operative Orthopaedics

  Campbell’s Operative Orthopaedics, by Drs. S. Terry Canale and James H. Beaty, continues to define your specialty, guiding you through when and how to perform every state-of-the-art procedure that's worth using. With hundreds of new procedures, over 7,000 new illustrations, a vastly expanded video collection, and new evidence-based criteria throughout, it takes excellence to a new level.

  Read more
 • Crash Course Rheumatology and Orthopaedics

  Crash Course Rheumatology and Orthopaedics

  Musculoskeletal problems represent a significant and increasing challenge in primary and secondary care, linked to an aging population, the anticipated obesity epidemic and active sports participation. It is inevitable that all doctors will need to manage patients with orthopaedic and rheumatological problems. Musculoskeletal medicine is a rapidly changing field subject to much clinical and basic science research.

  Read more
 • Dansk Ortopædisk Selskab

  Dansk Ortopædisk Selskab

  Dansk Ortopædisk Selskab har til formål at fremme ortopædkirurgisk videnskabeligt arbejde og samarbejde så vel nationalt som internationalt. Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab.

  Read more
 • Dansk Ortopædisk Selskab; Collesfraktur

  Dansk Ortopædisk Selskab; Collesfraktur

  Referenceprogrammer initieres af Dansk Ortopædisk Selskab, ofte efter forslag fra Interessegrupperne. Emnerne vælges efter deres aktualitet og kliniske betydning og formålet med arbejdet er, at angive vigtige anbefalinger, som er baseret på nyeste viden inden for området. DOS bestyrelse nedsætter en styregruppe som koordinere arbejdet og indhenter og redigerer manuskripter fra udvalgte forfattere.

  Read more
 • Dansk Ortopædisk Selskab; Hoftealloplastik

  Dansk Ortopædisk Selskab; Hoftealloplastik

  Referenceprogrammer initieres af Dansk Ortopædisk Selskab, ofte efter forslag fra Interessegrupperne. Emnerne vælges efter deres aktualitet og kliniske betydning og formålet med arbejdet er, at angive vigtige anbefalinger, som er baseret på nyeste viden inden for området. DOS bestyrelse nedsætter en styregruppe som koordinere arbejdet og indhenter og redigerer manuskripter fra udvalgte forfattere.

  Read more
 • Dansk Ortopædisk Selskab; flexorsenelæsioner

  Dansk Ortopædisk Selskab; flexorsenelæsioner

  Referenceprogrammer initieres af Dansk Ortopædisk Selskab, ofte efter forslag fra Interessegrupperne. Emnerne vælges efter deres aktualitet og kliniske betydning og formålet med arbejdet er, at angive vigtige anbefalinger, som er baseret på nyeste viden inden for området. DOS bestyrelse nedsætter en styregruppe som koordinere arbejdet og indhenter og redigerer manuskripter fra udvalgte forfattere.

  Read more
 • Dansk Ortopædisk Traumeselskab (Dansk)

  Dansk Ortopædisk Traumeselskab (Dansk)

  DOT er et selskab under DOS (Dansk Ortopædkirurgisk Selskab) for læger med interesse og/eller arbejdsområde inden for traumatologien. (Dansk)

  Read more
 • Sår, Munksgaard (Dansk)

  Sår, Munksgaard (Dansk)

  Bogen giver en grundig information om mange forskellige sårtyper, deres diagnostik og behandling. Den er pædagogisk opbygget i en almen og en speciel del. Den almene del beskriver de generelle problemer, der opstår for sårpatienter, og den specielle del giver en gennemgang af de enkelte sårtyper. Denne 2. udgave er gennemrevideret og helt opdateret, og bogens gode koncept er justeret. (Dansk)

  Read more
 • Traumatologi, Munksgaard (Dansk)

  Traumatologi, Munksgaard (Dansk)

  Traumatologien er blevet væsentligt oprustet i Danmark i de senere år. Der er oprettet egentlige traumecentre, og netværket omkring disse er blevet udvidet (lægeambulancetjeneste, special-uddannede reddere mm.). Samtidig er der opstået et behov for en egentlig lærebog i traumatologi, som hermed imødekommes. Med bogen følger en dvd med videooptagelser, der bl.a. viser forskellige procedurer og undersøgelser. (Dansk)

  Read more