Pædiatri er udviklet og accepteret som et aldersafgrænset lægeligt speciale, fordi sygdomsmønstret hos børn er forskelligt fra voksnes, og fordi både symptomer, forløb, behandling og prognose er påvirket af, at børns sygdomme rammer en organisme i vækst.
Som i andre lægelige specialer har udviklingen ført til en yderligere specialisering i pædiatri, fx nyfødte børns sygdomme (neonatologi), børneallergologi, socialpædiatri og neuropædiatri. Der findes børneafdelinger på alle danske universitets- og centralsygehuse.

Read more

When fate arrives the physician becomes a fool.

— Arabic Proverb
 • Samtaler med børn, unge og familier

  Samtaler med børn, unge og familier

  Bogen indeholder et væld af historier fra virkeligheden. Den beskriver de metoder, der er hensigtsmæssige at bruge, når man skal hjælpe og støtte det enkelte barn i en vanskelig og uoverskuelig situation. Den giver håndgribelige forslag til samtaleteknik, brug af enkle hjælpemidler og mulige fremgangsmåder. Den viser, hvordan man etablerer en samtalegruppe.

  Read more
 • Schmiegelow, K: Pædiatrisk onkologi

  Schmiegelow, K: Pædiatrisk onkologi

  Pædiatrisk onkologi.

  Read more
 • Udsatte børn, 2. udgave

  Udsatte børn, 2. udgave

  Bogen gør studerende og praktikere, der arbejder med børne-familiesager bedre i stand til at analysere sammensatte problemer og reflektere over deres egen praksis. Der argumenters for et helhedsperspektiv, der forbinder barnet med dets nære og knapt så nære omgivelser.

  Read more
 • Videncenter for Autisme

  Videncenter for Autisme

  Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Årsagen til autisme er biologisk, men omgivelserne har også stor betydning for, hvordan autismen kommer til udtryk hos den enkelte. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem tidlig og målrettet indsats.

  Read more
 • Yngre Pædiatere

  Yngre Pædiatere

  Yngre Pædiatere (YP) er en forening, som varetager de faglige interesser for yngre læger under uddannelse i pædiatri og for yngre speciallæger (inkl. afdelingslæger). På vores hjemmeside finder du information om foreningen og dens formål, og du kan læse om fagpolitiske og uddannelsesmæssige nyheder, se kursusopslag mm.

  Read more