The purpose of the course is to provide the medical students with insight and knowledge of pathological anatomy, a subject that explores the morbid processes in cells and tissues on a morphological basis.

The general pathological anatomy describes the general disease processes that form the basis of the special pathological anatomy, in which the disease processes in the individual organs are described in detail.

Read more

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Advanced Techniques in Diagnostic Cellular Pathology

  Advanced Techniques in Diagnostic Cellular Pathology

  In recent years cellular pathology has become more closely involved in the direct management of patients with the introduction of molecular technologies and targeted therapies. Advanced Techniques in Diagnostic Cellular Pathology introduces students and professionals to these concepts and the key technologies that are influencing clinical practice today.

  Read more
 • Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

  Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

  A mainstay for pathology residents, Autopsy Pathology is designed with a uniquely combined manual and atlas format that presents today's most complete coverage of performing, interpreting, and reporting post-mortem examinations. This lasting and useful medical reference book offers a practical, step-by-step approach to discussing not only the basics of the specialty, but the performance of specialized autopsy procedures as well.

  Read more
 • Genesers histologi, Munksgaard (Dansk)

  Genesers histologi, Munksgaard (Dansk)

  Genesers histologi gennemgår sammenhængen mellem struktur og funktion og relaterer dette til sygdomsprocesser og den kliniske hverdag. Bogen er særdeles pædagogisk opbygget, og hvert kapitel indeholder bokse med kliniske eksempler eller uddybende viden og afsluttes med testspørgsmål til det pågældende kapitel. Alle kapitlerne er gennemgribende bearbejdede og opdaterede. (Dansk)

  Read more
 • Håndbog i patologi, FADL (Dansk)

  Håndbog i patologi, FADL (Dansk)

  I det nye oplag fra 2005 har bogen skiftet titel til “Håndbog i patologi” – slet og ret. Ud over at fungere som opslagsværk for medicinstuderende ved gennemgang af de patologiske mikroskopiske og makroskopiske præparater er bogen et glimrende supplement til undervisningen i patologi og er ved sin systematiske og pædagogiske gennemgang et godt værktøj for den studerende. (Dansk)

  Read more
 • Klinisk patologi, FADL (Dansk)

  Klinisk patologi, FADL (Dansk)

  Bogen omfatter en grundig indføring i den specielle kliniske patologi. Den introducerer sygdomslære og histopatologisk diagnostik inden for de forskellige organsystemer. Målgruppen er medicinstuderende, læger i speciallægeuddannelse, håndbogssamlingen i alle de kliniske lægespecialer og studerende på andre sundhedsuddannelser. (Dansk)

  Read more
 • Kompendium i almen patologi (Dansk)

  Kompendium i almen patologi (Dansk)

  “Kompendium i almen patologi” er en lærebog for studerende, som skal have et grundlæggende kendskab til patologi. Patologi er en vigtig og nødvendig forudsætning for at kunne forstå sygdomsprocesser i organismen og relatere disse til det kliniske sygdomsbillede. (Dansk)

  Read more
 • Patobank (Dansk)

  Patobank (Dansk)

  Oplysninger i Patobank opdateres løbende ved overførsel af data fra patologiafdelingernes patologisystemer. Fra Patobank indrapporteres lovpligtige data til Sundhedsstyrelsens Landsregister for Patologi (LRP) i overensstemmelse med "Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser" (2011). (Dansk)

  Read more
 • Patologi og farmakologi (Dansk)

  Patologi og farmakologi (Dansk)

  Denne lærebog i patologi og farmakologi blev oprindeligt udgivet som grundbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter, men er i de følgende udgaver udvidet og justeret, så den retter sig mod flere sundhedsuddannelser, hvor der er behov for en basal indføring i de to fagområder patologi og farmakologier. (Dansk)

  Read more
 • Patologi, 2. udgave, FADL (Dansk)

  Patologi, 2. udgave, FADL (Dansk)

  Denne 2. udgave er opdateret med den nyeste forskning indenfor området. Billedmaterialet er fornyet og optimeret, så teksten på bedste vis understøttes af illustrationer og fotos. Tillige er teksten omhandlende den almene patologi blevet opgraderet. Bogen er pædagogisk opbygget med definition, patologi, klinisk-patologisk korrelation og basisviden for hver patoanatomisk defineret sygdom. (Dansk)

  Read more
 • Patologisk anatomi, Munksgaard (Dansk)

  Patologisk anatomi, Munksgaard (Dansk)

  Patologisk anatomi gennemgår de sygdomme, man oftest møder i den kliniske hverdag. Bogen har indledende kapitler om de basale patologiske processer og gennemgår derefter hvert system for sig. Alle kapitler er suppleret med bokse, som beskriver kliniske aspekter og parakliniske data anvendt ved diagnose eller giver mere dybdegående viden. (Dansk)

  Read more
 • Patologisk atlas (Dansk)

  Patologisk atlas (Dansk)

  Nu udkommer FADL’s Forlag med et atlas i patologi. ”Patologisk atlas” er ment som et supplement til lærebogen i patologi. Her vil man hurtigt kunne danne sig et overblik over stoffet. I denne bog ligger fokus på den visuelle patologi – altså præparaters udseende og genkendelse af mønstre. Det banebrydende i denne udgivelse er, at der både optræder billeder af det syge og det raske væv. (Dansk)

  Read more
 • The Danish Cancer Society

  The Danish Cancer Society

  The Danish Cancer Society has more than 400,000 members - and almost 45,000 volunteers doing what corresponds to around 870 full-time jobs. With around 690 full-time employees, the Danish Cancer Society therefor has more volunteers than employees. We are a democratic membership organisation, whose course is charted by the volunteers and members. The volunteers represent the highest authority of the Danish Cancer Society.

  Read more