Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • Svendsen, S: Noter i Psykiatri

  Svendsen, S: Noter i Psykiatri

  Dette kompendium dækker fuldt og helt pensum i både psykiatri og psykofarmakologi. Skrevet af stud.med. Stefan Svendsen fra Københavns Universitet.

  Read more
 • The American Journal of Psychiatry

  The American Journal of Psychiatry

  PsychiatryOnline is a powerful web-based portal that features DSM-5™—the most widely used psychiatric reference in the world—and The American Journal of Psychiatry as the cornerstones of an unsurpassed collection of psychiatric references from American Psychiatric Publishing, the most trusted and respected name in psychiatric publishing.

  Read more
 • Tvangsindlæggelse

  Tvangsindlæggelse

  Region Hovedstadens Psykiatri har produceret et undervisningsmateriale om anvendelse af tvang i psykiatrien. Undervisningsmaterialet giver sundhedsfaglige medarbejdere på de psykiatriske centre en vejledning i korrekt anvendelse af tvang.

  Read more
 • Wegener, G: Kompendium i Voksenpsykiatri

  Wegener, G: Kompendium i Voksenpsykiatri

  Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien. Kompendiet læner sig meget op ad lærebogen “Klinisk Psykiatri”, Munksgaard 1994 samt ICD-10 - flere referencer er gjort direkte hertil. Jeg er således de pågældende kapitlers forfattere tak skyldig. Jeg har prøvet at trække de væsentligste træk frem omend mange begreber kan synes ufuldstændigt behandlet (fx psykofarmakologien).

  Read more