Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct.

— Samuel J. Meltzer
 • DepNet (Dansk)

  DepNet (Dansk)

  DepNet.dk giver dig viden om og indsigt i sygdommen depression og bipolar lidelse. DepNet.dk vil forbedre hverdagen for de personer, som er berørt af depression, bipolar lidelse og relaterede sygdomme. (Dansk)

  Read more
 • Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis (Dansk)

  Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis (Dansk)

  I bogen lægger forfatteren ikke skjul på sin overbevisning om, at alvorlige depressioner har deres baggrund i en ubalance i hjernens transmittersystemer og dermed skyldes en underliggende hjernesygdom. Dette synspunkt er veldokumenteret igennem hele bogen, men Jens Knud Larsen levner også plads til kapitler om psykoterapi og relevante psykologiske undersøgelser og teorier om depression. (Dansk)

  Read more
 • Dynamisk psykiatri (Dansk)

  Dynamisk psykiatri (Dansk)

  Den overordnede målsætning for arbejdet med denne udgave har været at gøre Dynamisk psykiatri til en ny og i faglig henseende endnu stærkere lærebog forankret i en psykodynamisk og human-videnskabelig psykiatrisk tradition. Det er blevet til den hidtil mest omfattende revision i bogens foreløbigt 15-årige historie. (Dansk)

  Read more
 • Etniske minoriteter (Dansk)

  Etniske minoriteter (Dansk)

  Bogens formål er at give læseren nogle værktøjer til at forstå, hvad der udspiller sig i mødet mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, dvs. et kulturmøde. Kulturmødet er meget dynamisk - viden, erfaringer og synspunkter udveksles - forhandling finder sted - holdninger og adfærd kan ændres som et resultat af mødet. Kommunikationen er således central. (Dansk)

  Read more
 • Fokus på relationer – Psykiatri i praksis (Dansk)

  Fokus på relationer – Psykiatri i praksis (Dansk)

  Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og venner. (Dansk)

  Read more
 • Fra patient til person (Dansk)

  Fra patient til person (Dansk)

  De fleste mennesker, som får alvorlige psykiske lidelser, kommer sig igen. Men hvad er det, der hjælper? Med udgangspunkt i interview med mennesker, der har svære psykiske lidelser, diskuterer den svenske psykolog Alain Topor disse menneskers egne erfaringer og viden om, hvad de selv gør for at komme sig eller få det bedre, og hvad andre kan gøre for at støtte dem. (Dansk)

  Read more
 • Fysisk helbred blandt psykisk syge, FADL (Dansk)

  Fysisk helbred blandt psykisk syge, FADL (Dansk)

  ”Fysisk helbred blandt psykisk syge” er ment som en undervisningsbog og et opslagsværk, som den praktiserende læge og det specialiserede sundhedsvæsen (både psykiatri og somatik) kan bruge, når der er brug for konkret vejledning i at forebygge og behandle fysiske helbredproblemer og somatisk sygdom blandt psykisk syge patienter. (Dansk)

  Read more
 • Grundbog i psykiatri (Dansk)

  Grundbog i psykiatri (Dansk)

  Grundbog i psykiatri 2. udgave giver en opdateret beskrivelse af psykiatrien med mennesket i centrum og med en bred videnskabelig tilgang. Alle psykiske lidelser i WHO´s diagnoseliste ICD-10 bliver gennemgået med fokus på årsagsforhold, forekomst, diagnostik og behandling, og der refereres desuden til diagnoserne i den nyeste udgave af den amerikanske diagnoseliste (DSM-5). (Dansk)

  Read more
 • Helt – ikke stykkevis og delt (Dansk)

  Helt – ikke stykkevis og delt (Dansk)

  Bogen giver en indføring i psykiatrisk sygepleje og de mest almindelige sygdomstilstande og fænomener, som fører til psykiske lidelser. Ved siden af den teoretiske og forskningsbaserede viden om psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed vies både personales og patienters erfaringer stor plads. Bogen har derfor en solid forankring i praksis. (Dansk)

  Read more
 • Heroinafhængighed, FADL (Dansk)

  Heroinafhængighed, FADL (Dansk)

  Vi ved, at heroinafhængighed fører til en medicinsk forstyrrelse, som påvirker hjernens stressregulering. Denne forstyrrelse kan behandles effektivt med vedligeholdelsesbehandling, som mindsker dødelighed, sygelighed, kriminalitet og stofbrug. Gevinsten for samfundet ved vedligeholdelsesbehandling er stor. (Dansk)

  Read more
 • Invitation til socialpsykiatri (Dansk)

  Invitation til socialpsykiatri (Dansk)

  Socialpsykiatri er professionel støtte til, at sårbare borgere og borgere med psykosociale funktionsnedsættelser får mulighed for at komme sig og få en mere selvstændig tilværelse og ikke mindst genskabe kontrollen over eget liv. I "Invitation til socialpsykiatri" får du er grundigt indblik i de temaer, der er fra støtte-kontaktperson-ordrninger og om omsorgsarbejdet med de hjemløse såvel som et indblik i mere bredt anlagte former. (Dansk)

  Read more
 • Kære Luise (Dansk)

  Kære Luise (Dansk)

  Kære Luise er en chokerende, gribende og personlig beretning om en mors kamp for sin psykisk sårbare datters overlevelse i det psykiatriske behandlingssystem. Det er en intens og dokumenterende bog om behandlingssystemets svigt, som det er umuligt at lukke øjnene for. Det er en historie om en mors skæbnesvangre tro på, at ´systemet´ vil hendes datter det bedste. (Dansk)

  Read more