Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Klinisk neuropsykiatri (Dansk)

  Klinisk neuropsykiatri (Dansk)

  Neuropsykiatri er en tværvidenskabelig disciplin, der søger at forstå psykiske lidelser fra det molekylære til det psykologiske niveau ved at kombinere resultater fra de moderne hjernevidenskabers intensive forskning i hjernen og dens funktioner med klassisk klinisk psykiatri. Neuropsykiatri omfatter både det voksen- samt det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. (Dansk)

  Read more
 • Klinisk psykiatri, Munksgaard (Dansk)

  Klinisk psykiatri, Munksgaard (Dansk)

  Klinisk psykiatri, 4. udgave, er stærkt revideret med mange nye bidragsydere og kapitler, herunder psykopatologi, den psykiatriske journal, akut psykiatri, psykofarmakologisk behandling, psykoterapi og psykosociale interventioner. Som noget nyt er tilføjet særskilte tværgående kapitler om psykopatologi, den psykiatriske journal, akut psykiatri, psykofarmakologisk behandling, psykoterapi og psykosociale interventioner. (Dansk)

  Read more
 • Klinisk psykometri (Dansk)

  Klinisk psykometri (Dansk)

  Klinisk psykometri fører læseren igennem de kliniske og statistiske sammenhænge der foreligger, når symptomer stykkes sammen til et psykiatrisk sygdomsbillede enten som en ICD-10-diagnose eller som et tal på en symptomskala. Bogen medtager eksempler på vurderingsskalaer og spørgeskemaer om fx skizofreni, depression og stress. (Dansk)

  Read more
 • Mentaliseringsbaseret behandling af borderline (Dansk)

  Mentaliseringsbaseret behandling af borderline (Dansk)

  Denne brugervenlige guide beskriver, hvordan man behandler borderline-patienter ved at hjælpe dem til at udvikle og bevare en mere robust mentaliseringsevne i tilknytningsforhold. Den forsyner praktikere med alt, hvad de har brug for at vide om mentaliseringsbaseret behandling (MBT) – både ambulant i daghospitalsregi. (Dansk)

  Read more
 • Mit liv som deleteenager, FADL (Dansk)

  Mit liv som deleteenager, FADL (Dansk)

  “Mit liv som deleteenager” er bogen til teenageren, hvis forældre lige er blevet skilt eller har været det i et stykke tid. Her kan teenageren skrive om sig selv, om at være deleteenager, om sin familie, også om de nye medlemmer, og venner. Hvordan livet er nu, og hvordan det har været. Uanset hvor meget vi anstrenger os for, at det ikke skal være svært for vores børn, når vi går fra hinanden. (Dansk)

  Read more
 • NetPsykiater (Dansk)

  NetPsykiater (Dansk)

  Formålet med NetPsykiater er at formidle saglig og uafhængig viden om psykiatri og psykologi på nettet i et klart og let forståeligt sprog, der henvender sig til alle. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om psykiske sygdomme. Psykiske sygdomme er desværre stadig belagt med tabu, og der er derfor stort behov for at udbrede kendskabet til dem og at få afmystificeret dem. (Dansk)

  Read more
 • Personlighedspsykiatri (Dansk)

  Personlighedspsykiatri (Dansk)

  Karaktertræk i personligheden spiller en afgørende rolle ikke bare for de traditionelle personlighedsforstyrrelser, men også for psykiske lidelser, mener forfatterne af Personlighedspsykiatri. Denne tilgang er ny, og forfatterne underbygger den med en samlet fremstilling af den nyeste viden og teori om personlighedsudvikling og personlighedsforstyrrelser belyst gennem evolution, temperament, tilknytning, selvudvikling og mentalisering. (Dansk)

  Read more
 • Praktisk gerontopsykiatri (Dansk)

  Praktisk gerontopsykiatri (Dansk)

  Gerontopsykiatri er det speciale inden for psykiatrien, som beskæftiger sig med psykiske lidelser hos ældre. Specialet har udviklet sig betydeligt siden første udgave af denne bog udkom i 1990. Derfor er der reelt tale om en helt ny bog, som på alle områder er ført ajour mhp. at præsentere læseren for den nyeste viden inden for området. Der er bl.a. sket en kolossal udvikling inden for demensforskning. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatri for ikke-psykiatere (Dansk)

  Psykiatri for ikke-psykiatere (Dansk)

  Skizofreni, de affektive sygdomme (depression og bipolar sygdom), angstlidelser, OCD, somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD og demens gennemgås. Desuden er der mere tværgående kapitler om selvmord, misbrug, den retspsykiatriske patient samt samspillet mellem behandling og den sociale indsats. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme (Dansk)

  Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme (Dansk)

  5. udgave har gennemgået en omfattende revision, men kapitelinddeling og disponering af stoffet er bibeholdt, mens behandlingsforskrifter er opdateret i overensstemmelse med nye referenceprogrammer og kliniske vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og speciallægeselskaber. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatribogen, Sind- krop- samfund (Dansk)

  Psykiatribogen, Sind- krop- samfund (Dansk)

  Psykiatri er, ifølge bogens forfattere, et uroligt fag i den forstand, at det repræsenterer en række møder; mellem naturvidenskab og humanistiske videnskaber, mellem biologi og kultur, krop og sind, mellem forskellige faglige forståelsesformer og mellem terapeutiske traditioner. Forfatterne bevæger sig i spændingsfeltet mellem behovet for objektiv viden og respekten for klientens egen subjektive oplevelse af livet, verden og lidelsen. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatriens historie i Danmark (Dansk)

  Psykiatriens historie i Danmark (Dansk)

  I denne bog gives for første gang en samlet historisk skildring af den danske hospitalspsykiatri med fokus på både videnskabelige landvindinger og den skiftende historiske kontekst, psykiatrien har udviklet sig igennem. I ti kapitler fortæller forfatterne – som tæller både psykiatere og historikere – om dansk psykiatri fra grundlæggelsen af Sct. Hans Hospital i 1600-tallet til i dag. (Dansk)

  Read more