Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the reason for its own existence.

— James Bryce
 • 1500 Questions in Psychiatry

  1500 Questions in Psychiatry

  The advent of Modernising Medical Careers (MMC), the Post Graduate Medical Education and Training Board [PMETB), and possibly other bodies yet to come will keep the format of the MRCPsych in a state of evolution for the foreseeable future. Preparing for changing exams formats poses an added challenge for candidates.

  Read more
 • A Primer of Clinical Psychiatry

  A Primer of Clinical Psychiatry

  This is a text book of clinical psychiatry that is concise yet comprehensive, up to date, and readily accessible. It aims to be an easy entry to the pertinent facts of clinical psychiatry for medical students and students of mental health disciplines; a resource for established clinicians, including GPs; and also a brief yet thorough overview for the more advanced psychiatric trainee or mental health professional.

  Read more
 • Psykiatriens udfordringer, Munksgaard (Dansk)

  Psykiatriens udfordringer, Munksgaard (Dansk)

  Psykiske sygdomme er den fælles benævnelse for en række udbredte folkesygdomme, men for mange mennesker også noget uforståeligt, omgærdet af mange fordomme. Fordommene har selvsagt rod i manglende viden, men denne mangel på viden afholder sjældent menigmand fra at have en mening om, hvordan mennesker med psykiske sygdomme skal behandles og hjælpes. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrifonden; De psykiatriske diagnoser (Dansk)

  Psykiatrifonden; De psykiatriske diagnoser (Dansk)

  Ny tilgængelig bog om de psykiatriske diagnoser. En vigtig opslagsbog for alle psykiatri-interesserede. Diagnosen har altid spillet en væsentlig rolle, når mennesker bliver syge. "Hvad fejler jeg?" spørger man straks, når man får symptomer, smerter eller ubehag, fysisk eller psykisk. Diagnosen er udgangspunktet for behandlingen og et skøn over, hvordan forløbet vil blive. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrifonden; Psykofarmaka (Dansk)

  Psykiatrifonden; Psykofarmaka (Dansk)

  Bogen her kommer hele vejen rundt om psykofarmaka der gøres brug af i behandlingssystemet i dag. Bogen beskriver psykiske sygdomme, og hvilke psykofarmaka man anvender i behandlingen, virkninger og bivirkninger af disse og fremtidsperspektiverne. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering (Dansk)

  Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering (Dansk)

  Bogen bidrager bl.a. med metoder og teoretiske forudsætninger for en national psykiatrisk og psykosocial rehabiliteringspraksis og henvender sig især til fagfolk inden for behandlings- og socialpsykiatrien. Brugere og pårørende vil også have stor gavn at læse den. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk ordbog (Dansk)

  Psykiatrisk ordbog (Dansk)

  En ordbog, som med sine korte og klare definitioner vil være en hjælp i det daglige arbejde for læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere, plejepersonale og sekretærer, læge- og sygeplejestuderende. Også praktiserende læger samt læger og personale på somatiske afdelinger vil kunne finde bogen nyttig. Desuden er den tænkt som en hjælp til dem, det først og fremmest drejer sig om: patienterne og deres pårørende. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (Dansk)

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (Dansk)

  Faget Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi rummer en gennemgang af de mest almindelige psykiske lidelser samt forskellige terapiformer og psykofarmakologisk behandling. Desuden er der fokus på relationer med brugere og pårørende samt på behandlingsplaner, sygeplejeplaner og handleplaner. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 (Dansk)

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 (Dansk)

  Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter og er grundigt gennemskrevet efter den nyeste uddannelsesordning 2013. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk sygepleje (Dansk)

  Psykiatrisk sygepleje (Dansk)

  "Psykiatrisk sygepleje" er, som titlen afslører, en grundbog i psykiatrisk sygepleje. I bogen beskriver forfatterne begreberne og modellerne, der danner baggrund for det arbejde, som sygeplejerskerne står for på en psykiatrisk afdeling. I "Psykiatrisk sygepleje" arbejdes der både med psykiatrisk sygepleje i relation til børn, unge og voksne patienter. Bogen beskriver på en overskuelig måde, hvordan man opfatter og møder mennesker. (Dansk)

  Read more
 • Psykiatrisk sygepleje, Munksgaard (Dansk)

  Psykiatrisk sygepleje, Munksgaard (Dansk)

  Bogen kobler i første del forskellige perspektiver og teorier om psykiatrisk sygepleje med praksisnære eksempler og cases. Anden del går i dybden med sygepleje til den sindslidende, hvor også teorierne fra første del inddrages og gøres anvendelige og vedkommende. Her gennemgås også problematikker ved lægemiddeladministration, samarbejde med pårørende og transkulturelle forhold i psykiatri. (Dansk)

  Read more
 • Skizofreni – klinisk praksis (Dansk)

  Skizofreni – klinisk praksis (Dansk)

  “Skizofreni – klinisk praksis” præsenterer kort og præcist, hvad man har brug for at vide i klinikken om en af de væsentligste sygdomme inden for psykiatrien. Bogen er skrevet til den travle kliniker – men er også nyttig for den praktiserende læge, hospitalslægen og sygeplejersken. Forfatterne er to erfarne forskere og klinikere, som sammenfatter den seneste forskning. (Dansk)

  Read more