Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Invitation til socialpsykiatri

  Invitation til socialpsykiatri

  Invitation til socialpsykiatridækker et bredt spektrum af temaer fra støtte-kontaktperson-ordninger (SKP) og omsorgsarbejde med hjemløse sindslidende, til mere bredt anlagte former for socialpsykiatri præget af nye recovery-perspektiver og psykosocial rehabilitering. I nogle særlige teoriafsnit analyseres socialpsykiatri-begrebet, princippet om brugerinddragelse og den professionelles relationskompetence og faglighed.

  Read more
 • Kære Luise

  Kære Luise

  Kære Luise er en chokerende, gribende og personlig beretning om en mors kamp for sin psykisk sårbare datters overlevelse i det psykiatriske behandlingssystem. Det er en intens og dokumenterende bog om behandlingssystemets svigt, som det er umuligt at lukke øjnene for. Det er en historie om en mors skæbnesvangre tro på, at ´systemet´ vil hendes datter det bedste.

  Read more
 • Klinik Journal: Psykiatrisk

  Klinik Journal: Psykiatrisk

  Den psykiatriske journal.

  Read more
 • Klinik Journal: Psykiatrisk (Carranza, C.)

  Klinik Journal: Psykiatrisk (Carranza, C.)

  Den psykiatriske journal.

  Read more
 • Klinisk neuropsykiatri, 2. udgave

  Klinisk neuropsykiatri, 2. udgave

  Bogen giver en systematisk gennemgang af psykiske lidelser baseret på de moderne hjernevidenskabers forståelse af hjernefunktioner, der er præget af international tværvidenskabelig forskning. Den præsenterer den neuropsykiatriske viden om centrale psykiske sygdomme fra det molekylære til det kliniske niveau.

  Read more
 • Klinisk psykiatri, Munksgaard

  Klinisk psykiatri, Munksgaard

  Denne 3. udgave af Klinisk psykiatri er gennemgribende revideret. Der er nye kapitler om fx bevidsthed, filosofi og psykiatri, epidemiologi, genetik, somatoforme tilstande og et stort kapitel om psykiatriens teoretiske fundament. Kapitlet om retspsykiatri er ført ajour med den nyeste lovgivning og dækker nu behovet hos såvel studerende, praktiserende læger som speciallæger i psykiatri.

  Read more
 • Klinisk psykometri

  Klinisk psykometri

  Klinisk psykometri fører læseren igennem de kliniske og statistiske sammenhænge der foreligger, når symptomer stykkes sammen til et psykiatrisk sygdomsbillede enten som en ICD-10-diagnose eller som et tal på en symptomskala. Bogen medtager eksempler på vurderingsskalaer og spørgeskemaer om fx skizofreni, depression og stress.

  Read more
 • Kofoed, P: Psykiatri Kompendium

  Kofoed, P: Psykiatri Kompendium

  Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat.

  Read more