Psychology education is based on human health and illness..

The main objective of the subject and its placement in the study is that it must provide the necessary prerequisites for starting the development of the student, with the aim that the student learns to place the human psyche in a holistic relevant relation to other subjects predominantly somatic and technical content.

Read more

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Samtaler med børn, unge og familier

  Samtaler med børn, unge og familier

  Bogen indeholder et væld af historier fra virkeligheden. Den beskriver de metoder, der er hensigtsmæssige at bruge, når man skal hjælpe og støtte det enkelte barn i en vanskelig og uoverskuelig situation. Den giver håndgribelige forslag til samtaleteknik, brug af enkle hjælpemidler og mulige fremgangsmåder. Den viser, hvordan man etablerer en samtalegruppe.

  Read more
 • Sigmund Freud – Life and Work

  Sigmund Freud – Life and Work

  This site provides valuable information about the life and work of Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. If you are a student in search of online resources or specific Freudian key-concepts, then this site is for you.

  Read more
 • SIND

  SIND

  På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i Landsforeningen SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.

  Read more
 • Social- og sundhedssektoren 1

  Social- og sundhedssektoren 1

  I bogen får læseren kendskab til de love, som har relevans for social- og sundhedshjælperen under ansættelsen og i det daglige arbejde. For eksempel beskrives rollerne som fagperson og som myndighedsperson. Rollerne analyseres og social- og sundhedshjælperens pligter og rettigheder synliggøres.

  Read more
 • Stress og arbejde

  Stress og arbejde

  Denne bog er en opdateret indføring i stressens fysiologi, dens årsager og de helbredsmæssige konsekvenser. Bogen præsenterer helt ny viden om vilkår og ressourcer, der modvirker stress, og om hvordan stress kan håndteres og behandles. Herudover giver forfatteren gode forslag til, hvordan man forebygger stress på arbejdspladsen og udformer en trivselspolitik.

  Read more
 • Stress og følelser

  Stress og følelser

  Stress er udråbt til vor tids største trussel mod folkesundheden. Det er noget, som det moderne menneske er nødt til at forholde sig til og finde strategier til at håndtere. I den forbindelse er Richard S. Lazarus ikke til at komme udenom. Som grundlægger af den moderne stressforskning udfolder han i bogen Stress og følelser et helt livs forskning og erfaring i sammenhængen mellem stress og følelser.

  Read more
 • Studmednoter: Eksamen Forår 2013

  Studmednoter: Eksamen Forår 2013

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Eksempelvise løsninger på eksamensopgaver.

  Read more
 • Studmednoter: Eksamen Forår 2014

  Studmednoter: Eksamen Forår 2014

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Eksempelvise løsninger på eksamensopgaver.

  Read more