Psychology education is based on human health and illness..

The main objective of the subject and its placement in the study is that it must provide the necessary prerequisites for starting the development of the student, with the aim that the student learns to place the human psyche in a holistic relevant relation to other subjects predominantly somatic and technical content.

Read more

Virus er et latinsk ord, der oversat af læger betyder, at dit gæt er lige så godt som mit.

— Ukendt
 • Den oversvømmede hjerne

  Den oversvømmede hjerne

  Informationsteknologien har på kort tid fyldt vores hverdag med et mylder af indtryk og valgmuligheder. Hvordan har vi kunnet tilpasse os til denne enormt hurtige forandring, når vi grundlæggende fødes med den samme hjerne, som et stenaldermenneske blev født med for 40.000 år siden? Hvorfor klarer nogle mennesker den øgede informationsmængde bedre end andre?

  Read more
 • Den personlige samtale

  Den personlige samtale

  Indføring i kommunikation - Kravene til bedre information og kommunikation skærpes og i denne bog beskrives de generelle forudsætninger for gode professionelle og personlige samtaler. Denne anden udgave er opdateret med bl.a. betydningen af det anerkendende aspekt i samtalen, og der er tilføjet et kapitel om det særlige i at samtale med børn.

  Read more
 • En bog om hukommelsen

  En bog om hukommelsen

  Men denne bog med den nyeste viden gør op med nogle af vores fasttømrede forestillinger om hukommelsen. Hukommelsen er ikke i sin natur en utilstrækkelig størrelse, men derimod uhyre kompleks og mangesidig. Hukommelsen spiller en langt større rolle i vores liv, end vi normalt gør os klart, og den er hele tiden i gang, ofte uden at vi tænker over det. Når vi er i supermarkedet, når vi er på arbejde.

  Read more
 • Et liv i kaos

  Et liv i kaos

  Bogen belyser tilstandens mange aspekter i voksenlivet: fra det kliniske udtryk og prognose, neuropsykologiske aspekter og behandlingsplanlægning, til den voksnes møde med behandlingssystemet, med de sociale myndigheder og med kriminalforsorgen.

  Read more
 • Fedmens psykologi

  Fedmens psykologi

  Psykologisk fedme er den mekanisme, der får dig til at trøste dig med mad, fedt, slik og kager, så du bliver overvægtig, tyk eller fed. Bogen indeholder en lang række opgaver og redskaber, der vil gøre dig mere bevidst om dig selv og årsagerne til din overvægt. Ved at arbejde med bogens opgaver begynder du en proces, hvor du erstatter dit nuværende spisemønster med et skabende, kreativt og anderledes indholdsrigt liv.

  Read more
 • Fokus på relationer – Psykiatri i praksis

  Fokus på relationer – Psykiatri i praksis

  Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og venner.

  Read more
 • Forebyggelse af psykiske sygdomme

  Forebyggelse af psykiske sygdomme

  Forebyggelse af psykiske sygdomme er skrevet til alle med seriøs interesse for psykiske sygdomme og psykiatri, dvs. politiske og administrative beslutningstagere og planlæggere samt fagfolk indenfor psykiatrien og deres samarbejdspartnere.

  Read more
 • Forstå og forebyg vold

  Forstå og forebyg vold

  Vold er et voldsomt ord og sætter ofte billeder i gang om en voldsmand og et offer. Men forfatterne definerer vold sådan: ”Det er oplevelsen af en handling, der er det vigtige, ikke hensigten med den.” Holdningen i bogen er derfor, at hvis ansatte føler sig truet eller krænket på arbejdet, er det arbejdspladsens ansvar at iværksætte voldsforebyggende tiltag.

  Read more