Psychology education is based on human health and illness..

The main objective of the subject and its placement in the study is that it must provide the necessary prerequisites for starting the development of the student, with the aim that the student learns to place the human psyche in a holistic relevant relation to other subjects predominantly somatic and technical content.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • KU: Psykologi Noter

  KU: Psykologi Noter

  Københavns Universitet, Institut for Sundheds-psykologi - Undervisningsmaterialer.

  Read more
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS er den eneste forening i Danmark, der både arbejder for de mange mennesker med en spiseforstyrrelse eller selvskade og for pårørende og andet netværk. Foreningen er landsdækkende med lokalafdelinger i København, Næstved, Odense, Sønderborg, Aarhus og Aalborg.

  Read more
 • LookSeeDo: Psyk fagene

  LookSeeDo: Psyk fagene

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • LookSeeDo: Sundhedspsykologi

  LookSeeDo: Sundhedspsykologi

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • LØFT og narrativer i professionelle samtaler

  LØFT og narrativer i professionelle samtaler

  Kirsti R. Haaland præsenterer i en kort og overskuelig form det teoretiske grundlag for løsningsrienteret tilgang – LØFT – og narrativ metode. Hun inviterer os ind i den professionelle relation, hvor samtalen og handlingerne udspiller sig, og lader os ad den vej få indblik i det terapeutiske arbejde.

  Read more
 • Makeovermani

  Makeovermani

  Bogens første del handler om sjælen og kommer bl.a. ind på den udbredte selvhjælpskultur. Anden del fokuserer på krop, helse og livsstil. Den nye fitness- og helsekultur udgør i mange henseender et supplement til populærpsykologi, og der findes en række vigtige berøringspunkter mellem disse kulturelle fænomener. I tredje del samles trådende. Blikket rettes fremad: På hvilken måde handler dette om en ny kulturel proces?

  Read more
 • Mindfulness

  Mindfulness

  MINDFULNESS tilbyder en række simple, men virksomme øvelser, som let kan indgå i dagligdagen. Vores sædvanlige forsøg på at enten tænke os ud af eller bare glemme problemer og negative tanker bliver alt for let til en nedadgående spiral af bekymringer og selvbebrejdelser. Mindfulness er en enkel, men virksom måde at håndtere vanskelige følelser og livserfaringer.

  Read more
 • Mindfulness i terapien

  Mindfulness i terapien

  Bogen er en praktisk og teoretisk guide til terapeuter til forståelsen af den rolle mindfulness spiller i psykoterapi - og i særdeleshed i Acceptance & Commitment Therapy.

  Read more
 • Modstand

  Modstand

  Modstand – psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle er skrevet til praktikere, som gerne vil blive klogere på modstand. Bogen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsnet og til studerende og elever på grund- og videreuddannelser. Den kombinerer psykologiske, pædagogiske og sociologiske teorier med konkrete eksempler og handleanvisninger.

  Read more
 • NetPsych.dk

  NetPsych.dk

  Beskrivelser af mange forskellige psykiske tilstande - normale som sygelige - fra affektive sindslidelser til ødipuskomplekset. Tests, ordbog samt diskussionsforum og selvhjælpsgrupper.

  Read more
 • Når selvmordet truer

  Når selvmordet truer

  Hvert år bliver mange mennesker berørt af egne selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Hver gang et selvmord finder sted, er det en tragedie for de efterladte, både familie, venner og de fagfolk, som har været involveret i forløbet. "Når selvmordet truer - livet til debat" tager udgangpunkt i den professionelle samtale med selvmordstruede mennesker.

  Read more
 • Om døden, FADL

  Om døden, FADL

  Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet. Gåden løses ikke i nærværende bog. Det er derimod meningen, at bogen skal oplyse om de mange problemer, der dukker op i forbindelse med et dødsfald, og besvare de mange spørgsmål. Døden er fortsat ikke et naturligt samtaleemne i Danmark, og vi finder, at der bør rådes bod på den usikkerhed, der følger heraf.

  Read more