Psychology education is based on human health and illness..

The main objective of the subject and its placement in the study is that it must provide the necessary prerequisites for starting the development of the student, with the aim that the student learns to place the human psyche in a holistic relevant relation to other subjects predominantly somatic and technical content.

Read more

The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct.

— Samuel J. Meltzer
 • Omsorg for anbragte børn og unge

  Omsorg for anbragte børn og unge

  Med bidrag af Laila Dreyer Espersen og Gitte Frydensbjerg Omsorg er et helt centralt begreb for døgninstitutionernes pædagogiske praksis. På børnehjem, behandlingshjem, socialpædagogiske opholdssteder og lukkede institutioner er der bred enighed om, at målet er at yde de anbragte børn omsorg. De har brug for tryghed og forudsigelighed, for at blive set, værdsat og anerkendt og for at udvikle selvstændighed.

  Read more
 • Opvækst og psykisk udvikling

  Opvækst og psykisk udvikling

  Opvækst og psykologisk udvikling er en solid og opdateret indføring i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver. Det er en grundbog til studerende på pædagoguddannelsen, som er skrevet ud fra et perspektiv, der i lige så høj grad gør den anvendelig på læreruddannelsen og andre videregående uddannelser.

  Read more
 • Personlighedsforstyrrelser

  Personlighedsforstyrrelser

  Borderline personlighedsforstyrrelser rammer især yngre mennesker og er forbundet med betydeligt forringet livskvalitet og menneskelig lidelse, herunder selvskadende adfærd, relationer præget af massive konflikter og øget risiko for selvmord. Carsten René Jørgensen fremlægger en model for moderne relationel forståelse og behandling af svære borderline-personlighedsforstyrrelser.

  Read more
 • Personlighedspsykologi

  Personlighedspsykologi

  Bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser: trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistentialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsentligste psykologiske teoretikere.

  Read more
 • Personlighedspsykologi- en grundbog om personlighed

  Personlighedspsykologi- en grundbog om personlighed

  Personlighedspsykologi er en af psykologiens hoveddiscipliner. Teorier om personlighed, identitet, subjekt og selv er vigtige inden for næsten alle human- og samfundsvidenskaber.

  Read more
 • Praktisk praksis, FADL

  Praktisk praksis, FADL

  Arbejdet i almen praksis er præget af et uselekteret patientmateriale og korte konsultationer. Som yngre læge kan det være rart at have en erfaren læge med i beslutningsprocessen. Det får man med “Praktisk praksis”. Efter en udførlig introduktion til livet og arbejdet i almen praksis starter opslagsdelen, alfabetisk inddelt efter de mest almindelige henvendelsesårsager.

  Read more
 • Psykiatri: Personlighed

  Psykiatri: Personlighed

  Noter fra Undervisning.

  Read more
 • Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

  Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

  Dansk udgave af den psykiatriske del af WHO ICD-10 med diagnostiske kriterier. Suppleret med relevante tilstande og forhold fra andre dele af ICD-10, samt numerisk og alfabetisk indeks. En kortfattet klinisk vejledning i praktisk format med spiralryg. Bogen opdateres ca. hvert andet år.

  Read more
 • Psykiske sygdomme og kroppen

  Psykiske sygdomme og kroppen

  Psykisk syge går ofte gennem sundhedssystemet uden inklusion af uddybende somatisk undersøgelse og behandling. Ligeledes risikerer en psykisk syg patient i det somatiske hospitalsvæsen ofte ufuldstændig undersøgelse og behandling for somatisk sygdom. Denne bog beskriver de somatiske symptomer, der oftest ses hos nogle af de største grupper af psykisk syge.

  Read more
 • Psykologi – for sundhedsprofessionelle

  Psykologi – for sundhedsprofessionelle

  Bogen er en indføring i de psykologiske fænomener og teorier, som er særlig relevante i sundhedsprofessionelles møder med mennesker, når det gælder deres selvopfattelse, udvikling, læring, motivation, stress og mestring, kriser og sorg samt påvirkninger fra de grupper og den kultur, de kommer fra eller lever i.

  Read more
 • Psykologi 2. Sundhedspsykologi

  Psykologi 2. Sundhedspsykologi

  Forfatteren har valgt at beskrive de sundhedspsykologiske temaer, som hun erfaringsmæssigt ved optager de studerende, og som er relevante for sygeplejefaget. Disse temaer er sorg og krise, angst, psykiske forsvarsmekanismer, mestring, stress, kroppen psykologisk set, psykosomatik, smertepsykologi, psykosociale aspekter ved kronisk sygdom.

  Read more
 • Pædagogik med psykologi

  Pædagogik med psykologi

  Bogen beskriver emner fra pædagogikken og psykologien, som er særligt relevante for social- og sundhedsassistenten. Bogen forklarer grundbegreber og beskriver menneskets psykiske udvikling, dannelse og identitet med eksempler på, hvordan denne viden kan bruges i arbejdet som social- og sundhedsassistent. Derudover indeholder bogen viden om kommunikation, relationer, handicaps, sorg og krise.

  Read more