Psychology education is based on human health and illness..

The main objective of the subject and its placement in the study is that it must provide the necessary prerequisites for starting the development of the student, with the aim that the student learns to place the human psyche in a holistic relevant relation to other subjects predominantly somatic and technical content.

Read more

Overhal dine konkurrenter indenom.

— Bilal Mirza
 • Jungs analytiske psykologi

  Jungs analytiske psykologi

  Denne introduktion giver en grundlæggende forståelse af Jungs meget omfattende forfatterskab. Forfatteren har beskæftiget sig med Jung i over 30 år og giver her et overblik over den overordnede idemæssige sammenhæng, som ligger bag Jungs enkelte teoretiske udkast. Helt centralt står forestillingerne om komplekserne, Skyggen, Anima, Animus, det kollektive ubevidste, arketyperne og Selvet.

  Read more
 • Kærlighed og overlevelse

  Kærlighed og overlevelse

  Seksuelle overgreb forhindrer børn i at udvikle evnen til at skelne mellem fantasi og virkelighed. Derfor er indsigt i forholdet mellem udviklingen af børns seksualitet og seksuelle traumer nødvendig, hvis vi skal blive bedre til at forstå betydningen af dette. Med udgangspunkt i teoretisk psykoanalyse, psykoanalytisk terapi og tre gennemgående fortællinger viser forfatteren, hvorfor denne indsigt er nødvendig.

  Read more
 • Klinisk børnepsykologi

  Klinisk børnepsykologi

  Klinisk børnepsykologi giver et bud på, hvordan psykologer ansat inden for det kommunale område kan organisere, målrette og prioritere deres arbejde, så fagligheden udnyttes optimalt til gavn for børn og familier. Den viser også, hvordan den kliniske børnepsykologis faglighed kan forebygge effektivt, sammenhængende og forsvarligt, således at færre børn og unge henvises til psykiatrien.

  Read more
 • Klinisk neuropsykologi

  Klinisk neuropsykologi

  Et storværk om klinisk neuropsykologi. Hvad betyder neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen for vores tanker, følelser og intellektuelle færdigheder? Denne bog giver svarene i 40 kapitler. Bogen henvender sig til et bredt publikum, og både forfattere og redaktører har ønsket at forklare begreber og nødvendige fagtermer samt at forene enkelhed i beskrivelserne med et højt fagligt niveau.

  Read more
 • Klinisk sundhedspsykologi

  Klinisk sundhedspsykologi

  Målgruppen er primært de studerende ved sundhedsvidenskabelige og psykologiske uddannelser, som ønsker en bred indsigt i sundhedspsykologiske termer og problemstillinger. Endelig kan bogen inspirere til en tværfaglig tilgang til sundhedspsykologiske problemstillinger, som ofte er relevant for psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter.

  Read more
 • Kognitiv adfærdsterapi

  Kognitiv adfærdsterapi

  Kognitiv adfærdsterapi præsenterer et solidt fundament for den kognitive terapi og brugen af den. Selv erfarne kognitive adfærdsterapeuter kan med hjælp fra denne bog skærpe deres færdigheder inden for konceptualisering, udvide deres repertoire af terapeutiske teknikker, planlægge mere effektive behandlinger og rette op på problemer i terapien.

  Read more
 • Kognitiv terapi

  Kognitiv terapi

  Kognitiv terapi tilbyder såvel novicen som den erfarne terapeut en solid indføring i kognitiv terapi. Trin for trin opridser den kernen af de fundamentale principper, den kognitive terapi er baseret på og lægger fundamentet for udøvelsen af kognitiv terapi. De mange eksempler fra forfatterens egen patientbehandling fungerer som en realistisk og inspirerende demonstration af, hvordan kognitiv terapi fungerer.

  Read more
 • Krise og udvikling

  Krise og udvikling

  Første del af bogen omhandler barne- og ungdomsårenes kritiske udvikling og anden del den voksnes kritiske livsperioder. Tredje del omhandler den traumatiske krise og del fire katastrofepsykiatri og sene stressreaktioner. Bogen henvender sig i første række til alle, der arbejder med behandling af mennesker, men den er også af interesse for andre, der har lyst til at øge deres forståelse.

  Read more