Psychology education is based on human health and illness..

The main objective of the subject and its placement in the study is that it must provide the necessary prerequisites for starting the development of the student, with the aim that the student learns to place the human psyche in a holistic relevant relation to other subjects predominantly somatic and technical content.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • Psykologi Links 26

  Psykologi Links 26

  Read more
 • Psykologi eksamensopgaver m/svar

  Psykologi eksamensopgaver m/svar

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Read more
 • Psykologi for lærerstuderende og lærere

  Psykologi for lærerstuderende og lærere

  Bogen giver således grundlæggende psykologisk kundskab om børn i skolen: om selvteorier, deltagelse i fællesskaber, lærer-elev-relationen, anerkendelse, vejledning, gruppedynamikker, forældresamarbejde, kultur, læringsteori, køn, konflikthåndtering og mobning. Fælles for bogens kapitler er, at de alle er skrevet af forskere og undervisere inden for faget, der har en forskningsbaseret og empirisk tilgang.

  Read more
 • Psykologi og kommunikation 1

  Psykologi og kommunikation 1

  Bogen gennemgår kulturbeskrivelser, og understreger betydningen af at anerkende og støtte borgerens kulturelle identitet. Social- og sundhedshjælperens normer, holdninger og værdier udfordres derfor i bogen med etiske dilemmaer fra praksis.

  Read more
 • Psykologisk Ordliste

  Psykologisk Ordliste

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Read more
 • Psykoterapi og erkendelse

  Psykoterapi og erkendelse

  Denne bog er skrevet af to forfattere med stor erfaring som både klinikere, forskere og undervisere inden for det psykoterapeutiske område. I bogen tager de udgangspunkt i den grundlæggende opfattelse: at det konkrete – den enkelte klient, den enkelte terapeutiske relation og det enkelte terapeutiske øjeblik – altid må have forrang frem for det almene.

  Read more
 • Recepten på lykke

  Recepten på lykke

  Bogen lægger i tråd med tidens ånd op til, at vi ser os selv om aktive medspillere og medansvarlige for egen og andres lykke. Vi er alle forskellige på så mange måder, men vi har alle muligheden for at blive lykkeligere. Det er ikke en ”ret”, der er forbeholdt mennesker, der har fået en diagnose af deres læge.

  Read more
 • Relationer, 2. udgave

  Relationer, 2. udgave

  Med fokus på temaer som anerkendelse, intersubjektive processer, samt menneskets evne til selvreflektion og selvafgrænsning i relationer, viser forfatteren, hvordan dynamikken i vores forhold til andre har afgørende betydning for tidlig udvikling, familiedannelse og ikke mindst i det psykoterapeutiske møde.

  Read more
 • SIND

  SIND

  På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i Landsforeningen SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.

  Read more
 • Samtaler med børn, unge og familier

  Samtaler med børn, unge og familier

  Bogen indeholder et væld af historier fra virkeligheden. Den beskriver de metoder, der er hensigtsmæssige at bruge, når man skal hjælpe og støtte det enkelte barn i en vanskelig og uoverskuelig situation. Den giver håndgribelige forslag til samtaleteknik, brug af enkle hjælpemidler og mulige fremgangsmåder. Den viser, hvordan man etablerer en samtalegruppe.

  Read more
 • Sigmund Freud – Life and Work

  Sigmund Freud – Life and Work

  This site provides valuable information about the life and work of Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. If you are a student in search of online resources or specific Freudian key-concepts, then this site is for you.

  Read more
 • Social- og sundhedssektoren 1

  Social- og sundhedssektoren 1

  I bogen får læseren kendskab til de love, som har relevans for social- og sundhedshjælperen under ansættelsen og i det daglige arbejde. For eksempel beskrives rollerne som fagperson og som myndighedsperson. Rollerne analyseres og social- og sundhedshjælperens pligter og rettigheder synliggøres.

  Read more