retsmedicin, forensisk medicin, læren om naturvidenskabernes, herunder i særlig grad lægevidenskabens, anvendelse i retsvæsenets tjeneste.
Retsmedicin har et andet sigte end de fleste andre lægevidenskabelige specialer, som navnlig omfatter behandling og forebyggelse af sygdomme.

Pga. fagets nære relation til lovgivningen udøves den praktiske nationale retsmedicin vidt forskelligt i forskellige lande, helt afhængigt af forskelligheder i de nationale lovgivninger.

Read more

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Retslægerådet og Retspraksis

  Retslægerådet og Retspraksis

  Denne bog er den første samlede oversigt over Retslægerådets mangesidede funktion belyst både medicinsk og juridisk. Det er Retslægerådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Det kan dreje sig om psykiatriske vurderinger, sandsynligheder for faderskab, vurderinger af rusmidlers betydning.

  Read more
 • Retsmedicin kompendium

  Retsmedicin kompendium

  Retsmedicin kompendium.

  Read more
 • Retsmedicin Link 28

  Retsmedicin Link 28

  Kommer snart ...

  Read more
 • Retsmedicin, 3. udgave, FADL

  Retsmedicin, 3. udgave, FADL

  Retsmedicin er læren om medicinens anvendelse i retsvæsenets tjeneste. I det retsmedicinske speciale dokumenteres læsioner, DNA-typer, følger af voldtægt, overgreb mod børn etc., mens alle andre lægelige specialer overvejende behandler patienter og forebygger sygdomme. I denne 3. udgave er der foretaget en grundig revision af alle kapitlerne med det nyeste inden for retsmedicin.

  Read more
 • Retsmedicineren – mit liv med døden som ledsager

  Retsmedicineren – mit liv med døden som ledsager

  I RETSMEDICINEREN for fortæller Jørgen Lange Thomsen om hvordan enretsmediciner tænker. Han har bevaret et frisk og tænksomt syn på sit fag, og læseren bliver grundigt indført i den retsmedicinske verden og tankegang. Faget åbner sig på forunderlig vis, og sammen med forfatteren lever læseren sig ind i de afdødes liv og får fortalt om retsmedicinens væsen.

  Read more
 • Retsmedicinsk Institut i København

  Retsmedicinsk Institut i København

  I Danmark udføres de retsmedicinske undersøgelser på universiteterne i København, Århus og Odense. Det sikrer både, at undersøgelserne udføres uafhængigt af retssystemet samt at undersøgelserne foretages på et højt fagligt og videnskabeligt niveau.

  Read more
 • Retsmedicinsk Institut, Odense

  Retsmedicinsk Institut, Odense

  Retsmedicinsk Institut er placeret på universitetet af selvsamme grund, idet andre ansættelsessammenhænge ikke i samme grad garanterer uafhængigheden. Desuden er der god brug for forskning på området, dels til udvikling af nye metoder, og dels til opgørelse af vores viden og formidling af denne til samfundet.

  Read more
 • rotten dot com

  rotten dot com

  The soft white underbelly of the net, eviscerated for all to see: Rotten dot com collects images and information from many sources to present the viewer with a truly unpleasant experience.

  Read more