Reumatologi er behandling af patienter med bevægeapparatets sygdomme, der i mange tilfælde også kan involvere andre organsystemer.

Der er tale om patienter med både akutte og kroniske sygdomme, herunder bl.a. inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, akutte og kroniske ryglidelser, belastningsskader f.eks. ved arbejde og idræt.

Read more

There is no substitute -whatsoever, for hard work and experience.

— Imran Parvaiz
 • Orthopaedics and Rheumatology In Focus

  Orthopaedics and Rheumatology In Focus

  Orthopaedics and Rheumatology In Focus is aimed at all medical and health science students who require an introductory, low cost and highly illustrated guide to this specialty. The material is presented in double page spreads. The left-hand page has a synoptic and highly structured text (normally under the following headings: incidence; clinical features; differential diagnosis; management; prognosis).

  Read more
 • Reumatologi, 3.udgave, FADL

  Reumatologi, 3.udgave, FADL

  “Reumatologi”, 3. udgave, er en opslags- og lærebog, som er skrevet på initiativ af Dansk Reumatologisk Selskab. Bogen indeholder opdateret viden inden for alle områder af reumatologien, det vil sige bevægeapparatets medicinske sygdomme. I lighed med tidligere udgaver har redaktionen fastholdt et stort antal forfattere, hvis ekspertise dækker de mange delområder inden for reumatologien.

  Read more
 • Reumatologi, 3.udgave, FADL

  Reumatologi, 3.udgave, FADL

  “Reumatologi”, 3. udgave, er en opslags- og lærebog, som er skrevet på initiativ af Dansk Reumatologisk Selskab. Bogen indeholder opdateret viden inden for alle områder af reumatologien, det vil sige bevægeapparatets medicinske sygdomme. I lighed med tidligere udgaver har redaktionen fastholdt et stort antal forfattere, hvis ekspertise dækker de mange delområder inden for reumatologien.

  Read more
 • Reumatologisk forelæsning

  Reumatologisk forelæsning

  Forelæsning i reumatologi.

  Read more
 • Reumatologisk procedurer

  Reumatologisk procedurer

  På siderne vil der blive demonstreret kliniske test, ultralydsscanning og punktur teknik til diagnostik og behandling af bevægeapparatslidelser hos voksne.

  Read more
 • Rheumatoid Arthritis, Mosby

  Rheumatoid Arthritis, Mosby

  This state-of-the-art reference provides current insights into the etiology, diagnosis and management of rheumatoid arthritis. Leading international authorities in RA examine all of the latest scientific and clinical developments in understanding and managing this challenging disease, including new concepts in pathogenesis, epidemiology, risk factors, imaging, clinical outcomes and treatment.

  Read more
 • Rheumatology, Orthopaedics and Trauma at a Glance

  Rheumatology, Orthopaedics and Trauma at a Glance

  Rheumatology, Orthopaedics and Trauma at a Glance is the new edition of The Musculoskeletal System at a Glance. The book now includes not just basic anatomy, but also features presenting complaints and patient examination and reflects the increased coverage of rheumatology, making it relevant for students at all levels.

  Read more
 • Rygdoktor

  Rygdoktor

  Rygdoktor.dk er et professionelt videnscenter om sygdomme i ryg- og bevægeapparat, som udnytter internettets unikke muligheder. Websitet er skabt af fagfolk som et tværfagligt forum for formidling af ny evidensbaseret viden. Som klinisk værktøj for professionelle er rygdoktor.dk direkte rettet mod konsultationssituationen.

  Read more
 • Scandinavian Journal of Rheumatology

  Scandinavian Journal of Rheumatology

  At Informa Healthcare, our goal is to connect librarians, scientists, professionals, clinicians and other medical practitioners with information they can trust and use. Working with leading researchers and thinkers around the world, we publish only the latest high-impact, peer-reviewed content through our comprehensive portfolio of peer-reviewed journals.

  Read more
 • Systemic Lupus Erythematosus

  Systemic Lupus Erythematosus

  This new companion to Hochberg et al.'s Rheumatology masterwork provides new insights into the causes, detection and therapy of this challenging disease. In this state-of-the-art resource, you'll find ‘one stop' coverage of all the latest scientific and clinical developments in SLE: new concepts in epidemiology, disease activity measures and outcomes; new concepts in immunoregulation.

  Read more
 • Yngre Reumatolog

  Yngre Reumatolog

  Yngre Reumatologer undersøger H-lægers muligheder for at opnå deres kompetencer inden for nogle enkelte områder. Din besvarelse bliver anonymt behandlet, og vi er opmærksomme på ikke at præsenterer oplysningerne, så man kan regne ud hvem der har svaret hvordan.

  Read more